Obavijest o izboru kandidata: (1) viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu i (2) referent - komunalni i pomorski redar

Na radno mjesto višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za gospodarstvo, temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 27/24 od 06. ožujka 2024. godine, izabrana je kandidatkinja BARBARA MARUŠIĆ, magistra ekonomije.

Na radno mjesto referent - komunalni i pomorski redar 3 u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Pododsjeku za redarstvo, temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 27/24 od 06. ožujka 2024. godine, izabran je kandidat MARIN VEČERINA, stručni specijalist inženjer prometa.