Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede Grada Krka

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede Grada Krka u 2019. godini, od 30. travnja 2019. godine, Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (nadalje Centar) objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede Grada Krka u 2019. godini.

 

 

1. Predmet Javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za financiranje u 2019. godini su sljedeće mjere:

 

 • Mjera 1.1. Razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva - Uzgoj povrća u prostorima - radionice in situ i predavanja,
 • Mjera 1.2. Razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva - Certificiranje maslinovog ulja,
 • Mjera 2.1. Razvoj i promocija autohtonih proizvoda - Uređenje i opremanje za prodaju autohtonih proizvoda,
 • Mjera 2.2. Razvoj i promocija autohtonih proizvoda - Zaštita izvornosti krčkih šurlica,
 • Mjera 2.3. Razvoj i promocija autohtonih proizvoda - Mogućnosti održivog uzgoja u ekološkom povrćarstvu (ispitivanje na terenu održivih metoda uzgoja i ekoloških preparata s ciljem konverzije čim većeg broja OPG-a na ekološku proizvodnju),
 • Mjera 2.4. Razvoj i promocija autohtonih proizvoda - Tržnica autohtonih proizvoda,
 • Mjera 3.1. Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta - Navodnjavanje poljoprivrednih površina,
 • Mjera 4.1. Provedba i priprema EU projekata - edukacija za OPG-ove.

 

2. Prihvatljivi korisnici:

 

 • udruge sa sjedištem na području Grada Krka.

 

3. Opći kriteriji za odabir programa i projekata su:

 

 • usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi,
 • jasno definiran i realno dostižan cilj programa/projekta,
 • jasno definirani korisnici programa/projekta,
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta,
 • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta,
 • kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta,
 • osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora,
 • dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja u provođenju sličnih programa/projekata.

 

4. Posebni kriteriji za odabir programa i projekata:

 

 • izvornost (inovativnost) programa/projekta.
 • dosadašnja suradnja sa Centrom.

 

5. Rok za podnošenje zahtjeva za financiranje:

 

 • 30 dana od dana objave Javnog natječaja na službenoj mrežnoj stranici Centra (cprr.hr), a zaključno do 05. lipnja 2019. godine,
 • Centar će potpisati ugovor o financiranju programa/projekata s korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju programa/projekta.

 

6. Podnošenje zahtjeva za financiranje:

 

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji su priloženi uz Upute za prijavitelje i s obaveznom dokumentacijom, a sve u skladu s ovim Javnim natječajem i Uputama za prijavitelje.

Upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Centra: cprr.hr, te u prilogu ove obavijesti.

 

Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici na jedan od sljedećih načina:

 

a) poštom na adresu:

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije

Stara Sušica, Karolinska cesta 87

51314 Ravna Gora

 

b) osobnom dostavom u ured Centra na adresi: Stara Sušica, Karolinska cesta 87, Ravna Gora

 

u oba slučaja s naznakom na omotnici: Prijava programa na Javni natječaj u 2019. godini s naznakom mjere na koju se prijavitelj javlja.

 

7. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja:

 

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 180.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 15.000,00 kuna, dok je najveći iznos po pojedinom projektu 32.000,00  kuna.

 

Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja mjerila i uvjeti za financiranje, tko nema pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli sredstava i druga pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje se zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaze na mrežnoj stranici Centra: cprr.hr, te u prilogu ove obavijesti.

Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s predmetom Javnog natječaja mogu se dobiti telefonom na: 051/791-066, odnosno e-mailom na: cprr@hi.ht.hr ili voloder@hi.ht.hr.