Natječaj za dodjelu školarina Humanitarne udruge Andrijana Gržetić

Temeljem članka 9. Statuta Udruge i Odluke Upravnog odbora Udruge od 18. srpnja 2009. godine, Upravni odbor Humanitarne udruge Andrijana Gržetić raspisuje Natječaj za dodjelu školarina učenicima osnovnoškolcima koje odgaja samohrana majka udovica za šk. god. 2017./2018.
 
I. Na Natječaj se mogu prijaviti učenici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete: 
 
  • da su u šk. god. 2017./2018. upisani u jedan od razreda osnovne škole,
  • da im je otac preminuo te da ih odgaja, tj. uzdržava samohrana majka udovica,
  • da imaju prebivalište na otoku Krku,
  • da nisu ponavljali razred te da su uzornog ili dobrog vladanja.
 
II. Prijavnicu, koja je sastavni dio natječajne dokumentacije, ispunjava i potpisuje kandidatova majka, a uz istu obvezno je priložiti:
 
  • dokaz da je kandidat u šk. god. 2017./2018. upisan u jedan od razreda osnovne škole, uključujući i učenike koji ćekrenuti u prvi razred,
  • dokaz da kandidat ne ponavlja razred,
  • dokaz da je kandidatov otac preminuo,
  • dokaz o kandidatovom prebivalištu na otoku Krku,
  • potvrdu o primanjima kandidatove majke,
  • presliku osobne iskaznice kandidatove majke. 
 
III. Potpisom prijavnice, koja je sastavni dio natječajne dokumentacije, kandidatova majka potvrđuje da kandidata za dodjelu školarine odgaja isključivo samostalno, tj. kao samohrana majka udovica.
 
IV. Natječaj je otvoren od 29. lipnja do, zaključno, 01. rujna 2017. godine.
 
V. Prednost pri dodjeli imat će kandidati slabijeg imovinskog statusa, te kandidati koji imaju još braće ili sestara na školovanju (redovnom, tj. osnovnoškolskom i srednjoškolskom).
 
VI. Na Natječaj mogu aplicirati isključivo kandidati, koje odgaja samohrana majka udovica, sukladno odredbama pok. Andrijane Gržetić i Statuta Udruge, budući da je školarina zamišljena kao pomoć samohranoj majci udovici, kroz sredstva za školovanje njezinog djeteta ili djece. 
 
VII. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu s traženom dokumentacijom potrebno je kao preporučenu pošiljku poslati na adresu Upravnog odbora Udruge (Sveti Vid 36, 51514 Dobrinj), s naznakom: Za natječaj.
 
VIII. O rezultatima Natječaja svi će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. 
 
IX. Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.
 
X. Ukoliko Upravni odbor procijeni da niti jedan od kandidata ne zadovoljava odredbe/uvjete Natječaja, može donijeti odluku da se školarine za školsku godinu 2017/2018. ne dodijele. 
 
IX. Dodatne informacije zatražite mailom na: agudrugainfo@gmail.com
 
Prijavnicu, koja je sastavni dio dokumentacije ovog Natječaja, zatražite mailom na: agudrugainfo@gmail.com.