Krčki vijećnici na edukaciji o gradskom proračunu

Na inicijativu Grada Krka te uz organizacijsku pomoć Udruge gradova, 24. listopada 2013. godine, u Maloj vijećnici održan je jednodnevni program edukacije vijećnika o gradskom proračunu.

Obuka koju je provela mr. sc. Snježana Sikirić, pored većine gradskih vijećnika, okupila je i predstavnike gradske uprave - Čedomira Milera, zamjenika gradonačelnika, Marinka Bajčića, pročelnika Jedinstvenog upravog odjela, Dinku Pejnović, stručnu suradnicu za proračun i financije te Mladenu Cvitković, višu stručnu referenticu.
Pozdravivši okupljene i zaželjevši im ugodan rad, radionicu je otvorio domaćin Čedomir Miler, kazavši kako bi edukacije ovog tipa trebale biti što učestalije, kako za vijećnike tako i za gradske službenike, jer one ipak govore u prilog činjenici o kontinuiranom napredovanju. Inicijativa za organizaciju ove radionice došla je iz same baze, iz članstva gradskog vijeća, što znači da je problem vezan uz kompleksno znanje potrebno za praćenje i razumijevanje gradskog pročuna prepoznat, nakon čega su poduzete radnje kako bi se educiranje realiziralo u gradu Krku.
U prvom dijelu radionice, nakon međusobnog upoznavanja, provedena je uvodna vježba. Polaznicima je tako uručen upitnik s pitanjima iz područja lokalne samouprave sa zadatkom da se među ponuđenim odgovorima pronađu netočne tvrdnje. Bilo je to uvođenje u sustav financiranja jedinica lokalne samouprave, a okupljeni su pritom naučili više o vrstama prihoda, novinama u području pružanja financijske pomoći slabije razvijenim lokalnim samoupravama, financiranju komunalnog i vodnog gospodarstva, funkcionalnoj povezanosti namjenskih prihoda i rashoda te zaduživanju.
U drugom dijelu radionice vježbalo se metodom tehnike s karticama s ciljem da polaznici izvježbaju prepoznavanje funkcionalne veze između namjenskih prihoda i rashoda. Potom je raspravljen proces donošenja, izmjena i izvršavanja lokalnog proračuna kao jednog od najznačajnijih akata jedinica lokalne samouprave. Znanja koja su vijećnicima ovom prigodom predstavljena vezana su uz proračun kao opći akt, proračunski proces i faze, privremeno financiranje, sadržaj lokalnog proračuna, podnašenje amandmana na prijedlog proračuna, odgovornosti u planiranju i izvršavanju proračuna, rebalans te ulogu vijećnika u proračunskom procesu.
U trećem dijelu radionice upoznavalo se s mogućnošću i načinima uključivanja javnosti u proces donašanja i izvršavanja proračuna, dok je završni dio bio rezerviran za kratku vježbu na temu grešaka u proceduri te simulaciju sjednice vijeća na kojoj se donosi proračun. Time je kod polaznika izbrušena vještina učinkovitog sudjelovanja na sjednicama do razine da mogu kvalitetno sudjelovati u njezinom radu kada se govori o proračunskoj tematici.