Krčka oaza sretnog odrastanja

Otočni Novi list, 14. prosinca 2014.
 
Matična jedinica Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, ona u gradu Krku, ovih dana obilježava petu obljetnicu od useljenja u moderno i funkcionalno zdanje, kompleks u kojem se krčki predškolci i njihove tete već od prvog dana osjećaju kao kod svoje kuće.
Vrijedan i radostan jubilej 223-je malih Krčana dočekuje u svojih čak devet vrtićkih te tri jasličke skupine, o čijim polaznicima svakodnevno skrbi 40-ak odgojiteljica i članova servisnog osoblja bez kojeg nijedna predškolska ustanova, pa tako ni krčka, ne bi mogla raditi. Prigodini presjek vrtićke današnjice ravnateljica Irena Žic-Orlić otvorila je podsjećanjem kako se u tom otočnom vrtiću unatrag posljednjih desetak godina radi na organiziranom i sustavnom podizanju odgovornih i ekološki osviještenih generacija djece, ali i razvijanju osjećaja pripadnosti sredini u kojoj mali Boduli žive, zajedno s njegovanjem kulturne baštine otoka i promicanjem uvažavanja i poštivanja različitosti kultura i tradicija. Iako je značajan dio naših aktivnosti zacrtan i propisan kurikulumom DV-a Katarina Frankopan, velik se dio onog što svi zajedno radimo i gradimo oslanja na nastojanja da vrtić učinimo mjestom cjelovitog razvoja naše djece i pružanja svih oblika podrške roditeljima djece rane i predškolske dobi, naglašava ravnateljica, ističući da krčki vrtić (kao i sve njegove ostale otočne jedinice) ponajprije treba promatrati kao stručni i multidisciplinarni centar podrške cjelovitom razvoju malenih otočana. 
    
Rano opismenjavanje
 
Svake se godine odgojnoobrazovni rad u našem vrtiću oslanja na neku posebnu zadanu temu pa tako ove godine u djelo provodimo projekt kojeg smo nazvali Priča - putovanje u dječji svijet, nastavlja Žic-Orlić, ističući da je njegov temeljni cilj provedba odgojnoobrazovnog rada usmjerenog jačanju akademskih vještina mališana, posebice onih vezanih uz rano opismenjavanje i obogaćenje dječjeg vokabulara. 
U tom smislu u travnju iduće godine posebno kanimo obilježiti i Međunarodni dan dječje knjige, a tijekom sad već tradicionalnog Tjedna otvorenih vrata vrtića prezentirat ćemo postignuća naših mališana, kako bismo širu javnost upoznali s radom vrtića i afirmirali predškolski odgoj i obrazovanje. Posebnost otočnog, pa tako i matičnog vrtića ogleda se i u njegovoj ekološkoj usmjerenosti koju najbolje potvrđuje činjenica da od 2007. godine DV Katarina Frankopan nosi certifikat Međunarodnog eko-vrtića. Ovogodišnja zadaća tog segmenta našeg djelovanja najbolje se ogleda u projektu Povratak prirodi čija je specifičnost plan izgradnje i uređenja vrtićkog vrta s mediteranskim, odnosno začinskim biljem. U planu je i postupno kultiviranje vrtićkog okoliša s ciljem osiguranja vanjskog prostora u kojem ćemo provoditi dobar dio odgojno-obrazovnog rada i u kojem će naši polaznici biti u stalnom, neposrednom kontaktu s okolinom, ustvrđuje ravnateljica. 
    
Katolički odgoj
 
Žic-Orlić ističe da se još početkom studenog počeo provoditi program namijenjen djeci s teškoćama u razvoju, a sve sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe te temeljem ishođene suglasnosti nadležnog ministarstva. U Krku je tako krenuo svakodnevni 5,5-satni program namijenjen mališanima s razvojnim teškoćama okrenut nastojanjima njihove bolje i učinkovitije integracije. Osim potrebnih prostorija i materijalnih uvjeta, za provedbu tog programa uz pomoć naših osnivača, ponajprije Grada Krka, osigurana su primjerena didaktička sredstva, ali i stručna podrška edukacijskog rehabilitatora, a sve s ciljem jačanja osobnih potencijala i razvojnih kompetencija svakog djeteta uključenog u program. Polaznicima na taj način pružamo podršku u razvoju, kako kroz individulani rad, tako i kroz omogućavanje interakcije polaznika te skupine s njihovim vršnjacima u redovnim skupinama. Neizostavni dio naših aktivnosti, dodaje naša sugovornica, jest i kraći program katoličkog vjerskog odgoja u izvanobiteljskim uvjetima koji se u vrtiću uspješno u djelo provodi već punih 18 godina. U tom se dijelu posebna pažnja poklanja razvijanju duhovne dimenzije djece, i to kroz molitvu, igru, pjesmu i pokret, ali i prigodno obilježavanje i slavljenje kršćanskih blagdana. 
    
Izvanvrtićki projekti
 
Specifičnosti i dodanu vrijednost programa koji se uspješno provode, ravnateljica nalazi i u uključenosti te odgojno-obrazovne ustanove u niz izvanvrtićkih projekata i programa, poput onog Prometna preventiva mladih čijim je Katarina Frankopan dionikom kao jedna od samo dvije predškolske ustanove s područja PGŽ-a. Cilj programa kojeg provode članovi udruge Sigurna cesta podizanje je razine sigurnosti djece u prometu, a slični se posebni ciljevi ostvaruju i posredstvom redovnog uključivanja vrtića u mnoge humanitarne akcije na nivou grada, poput onih kojima se prikupljaju potrepštine za potrebe štićenika doma Ivana Brlić-Mažuranić u Lovranu. Krčki su predškolci redovni sudionici događanja kojima se slave i obilježavaju različiti dani (poput Dana policije), ali i svih blagdanskih i humanitarnih događanja u gradu. Značajan se dio aktivnosti odvija i u radionicama u kojima mališani sudjeluju zajedno sa svojim roditeljima, ali i kroz poslijepodnevna kreativna događanja i radionice rezultati kojih se vide i ocrtavaju u čestim izložbama i akcijama iz kojih se, sukladno potrebama, nerijetko namiču sredstva za kakve plemenite, humanitarne ciljeve, zaključuje Irena Žic-Orlić.
 
Škola za roditelje i savjetovalište
    
U red kraćih specijaliziranih programa koji se već neko vrijeme uspješno provode u DV-u Katarina Frankopan spada i Škola za roditelje koja je verificirana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Program se provodi od listopada do veljače u okviru pet 90-minutnih radionica na kojima, u zajedništvu s roditeljima, obrađujemo i razvijamo njihove komunikacijske vještine. Mamama i tatama pritom pomažemo i da svoju djecu uče optimizmu, ali i nošenju sa stresom. Nositeljica tih programa naša je vrtićka psihologinja, a u njenoj se režiji odvija i drugi, vrlo vrijedan projekt – savjetovalište Portun. Ono se s roditeljima (i svim ostalim zainteresiranim otočanima) u tjednim intervalima odvija s ciljem promocije i jačanja mentalnog zdravlja, i to u obliku individualnog savjetovanja, odnosno edukacija koju provodi naša vrtićka psihologinja, kao i angažirane praktičarke transakcijske analize iz područja psihoterapije, zaključuje ravnateljica. [Mladen Trinajstić]