Krčani i Slovenci zajedno u projektu revitalizacije zapuštenih bodulskih lokava

novilist.hr, 21. siječnja 2016.
 
Za podmirenje troškova provedbe projekta Lokna - očuvanje i promocija vodenih biotopa (lokvi i barjanskih okna) za budućnost, Grad Krk će iz svog proračuna ovih dana izdvojiti sredstva u protuvrijednosti 2.128 eura.
Odlučio je tako na ovotjednom zasjedanju Kolegija krčki gradonačelnik Darijo Vasilić koji je tom prigodom i formalno prihvatio izvještaj provoditelja tog zanimljivog prekograničnog projekta koji se, uz pomoć Javne ustanove Priroda, već neko vrijeme provodi na području Grada Krka i dijelova susjedne nam Slovenije.
Podsjetimo, riječ je o zanimljivoj inicijativi financiranoj u okviru operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013, a koja se u Primorsko-goranskoj županiji provodi na području Grada i otoka Krka, i to sa zadaćom očuvanja i revitalizacije lokvi.
 
Izložba u travnju
 
Spomenuti se cilj ostvaruje putem zajedničkog, prekograničnog pristupa vrednovanju, inventarizaciji, revitalizaciji i promociji lokvi. Nakon već odrađenog terenskog rada, gradonačelnika su sklopu prvog privremenog izvještaja o svemu odrađenom informirali provoditelji Lokne, od kojih je čelnik Gradske uprave doznao i da uskoro slijedi priprema i postav prigodnog izložbenog dijela projekta. Izložba o obrađenim krčkim i slovenskim lokvama najprije će tijekom veljače biti predstavljena u Ljubljani, da bi se u travnju preselila i u grad Krk.
Obzirom da je projektom predviđeno da svatko od partnera sudjeluje u određenoj vrsti troška, odlučeno je i da krčka Gradska uprava podmiri troškove printanja 27 fotografija za potrebe izložbe. S tim u vezi na sjednici Kolegija prihvaćena je ponuda jedne riječke tvrtke koja će na velikom formatu otisnuti fotografije krčkih lokvi (i njihovih biljnih i životinjskih stanovnika) po cijeni od 9,9 tisuća kuna.
 
Poučna staza
 
U projektu Lokna Gradu Krku su partneri i stručnjaci Javne ustanove Priroda, Krajinskog parka Ljubljansko barje te Geodetskog instituta Slovenije. Kroz zajednički, prekogranični pristup vrednovanju, inventarizaciji, revitalizaciji i promociji krčkih te ljubljanskih lokava i bara, planirane bi aktivnosti trebale pridonijeti zaštiti i očuvanju danas mahom zapuštenih i zaboravljenih prirodnih vodnih akumulacija koje su od davnina bile važne otočnim stočarima i poljoprivrednicima, a koje se danas uglavnom doživljavaju tek ambijentalnim i nekorištenim elementima tipičnog krčkog krajobraza.
Projektni zadatak obuhvaća detaljna biološka istraživanja odabranih lokava na području grada, a potom i temeljitu revitalizaciju jedne takve prirodne vodne akumulacije koja će, prenose nam u krčkoj Gradskoj upravi, naposljetku biti okrunjena uređenjem prikladne poučne staze. Navedene aktivnosti, ističu organizatori, prate i dopunjavaju brojni edukativni, ekskurzijski i izložbeni programi rezultat kojih će, uvjereni su Krčani, biti podizanje svijesti lokalnog stanovništva o značaju i vrijednosti tih prirodnih resursa, ali i doprinos nastojanju njihova trajnog očuvanja. Iznos krčkog udjela u tom projektu dosiže vrijednost od 20 tisuća eura, a u cijelosti će biti »pokriven« sredstvima iz europskih fondova.
 
Cjelovita GIS baza podataka krčkih lokava
 
Jedan od rezultata hrvatsko-slovenskog projekta Lokna koji će predstojećom izložbenom fazom ući u novu etapu svojeg oživotvorenja, ogleda se i u izradi te kasnijem ažuriranju cjelovite GIS baze podataka krčkih lokava - geoinformacijskog alata koji bi predstavnicima lokalne uprave i čuvarima okoliša u budućnosti trebao omogućiti bolje i sustavnije vođenje evidencija i praćenje stanja na lokalitetima samih vodenih biotopa, ekološko-bioloških fenomena Bodulije. [Mladen Trinajstić]