Izvješća s Kolegija 2022.

27. Kolegij: U pripremi prijava energetske obnove zgrade na adresi Galija 36 u Krku na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

U Malenoj gradskoj vijećnici, 24. siječnja 2022. godine, održan je 27. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
  • -
  • 4