Kako do poljoprivrednog zemljišta u šest koraka

Agencija za poljoprivredno zemljište pripremila je i objavila Vodič kroz zakup u šest koraka, koji na jednostavan način objašnjava postupak zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Kako stoji u priopćenju, vodič je namijenjen poljoprivrednicima i jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradovima i općinama.

Pripremom i objavom vodiča Agencija želi informirati poljoprivrednike i jedinice lokalne samouprave o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem te ih dodatno uputiti u sam postupak zakupa. Vodič je dostupan i na Internet stranicama Agencije i u njemu se, uz općenite informacije o zakupu, govori o postupku zakupa u svega šest koraka. Tako je napomenuto da se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje u zakup putem javnog poziva na 50 godina. Poziv za zakup raspisuje se prvenstveno za katastarske čestice koje čine proizvodno-tehnološke cjeline, površine najviše do 100 hektara. Sudionik poziva za zakup može biti nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, zadruge koje se bave poljoprivrednom djelatnošću, zadruge čiji su zadrugari poljoprivredni proizvođači te druge fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponude platile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
Nakon predavanja zahtijeva, koji zainteresirana fizička ili pravna osoba podnosi jedinicama lokalne samouprave i sve dokumentacije potrebne za raspisivanje javnog poziva za zakup, a koji prikuplja lokalna jedinica, Agencija provjerava dokumentaciju i raspisuje javni poziv za dodjelu zakupa. Svi zainteresirani ponuditelji dostavljaju svoje ponude, a zaprimljenu dokumentaciju sudionika javnog poziva pregledava i boduje Povjerenstvo za dodjelu zakupa koje je imenovala Agencija. Povjerenstvo se sastoji od pet članova - troje iz Agencije i dvoje s područja jedinica lokalne samouprave.
Sudionik javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu temeljem najvišeg zbroja bodova od mogućih 100, i to do 60 bodova za gospodarski program, 20 ako je dosadašnji posjednik u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja te do 20 bodova za visinu ponuđene zakupnine, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine.
Povjerenstvo daje Agenciji prijedlog o najpovoljnijem ponuditelju, a Agencija potom donosi odluku o dodjeli zakupa, nakon čega se sklapa ugovor o zakupu.