e-Savjetovanje: Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Objavljeno: 10. kolovoza 2018. godine

Rok savjetovanja: 10. kolovoza - 09. rujna 2018. godine

 

Članak 49. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine broj 102/17) propisuje da način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa općim aktima propisuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 51. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja propisuje da uvjete i način držanja kućnih ljubimaca općim aktima propisuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja propisuje da način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama općim aktima propisuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

S namjerom donošenja navedene odluke izrađen je Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Krka uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj ovog savjetovanja je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o zaštiti životinja, uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen Nacrt prijedloga Odluke, radi upoznavanja javnosti s uvjetima i načinom držanja kućnih ljubimaca te načinom postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, kao i divljim životinjama. Na taj se način javnost želi upoznati s Nacrtom prijedloga Odluke i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u njezine odredbe.

Nacrt prijedloga Odluke javno je objavljen na Internet stranicama Grada Krka, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke je najkasnije do 09. rujna 2018. godine.

Očitovanja zainteresirane javnosti na obrascu (dostupnom u prilogu) šalju se koordinatorici za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Krka Mladeni Matejčić, isključivo mailom na mladena.matejcic@grad-krk.hr.

 

Važne napomene:

 

  • popunjeni obrazac s prilogom dostaviti zaključno do datuma navedenog u Objavi otvorenog savjetovanja na mail: mladena.matejcic@grad-krk.hr,
  • po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na Internet stranici Grada Krka,
  • ako ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete prilikom slanja obrasca,
  • anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.