Krk postao jedan od partnera međunarodnog projekta Climaborough. Želi biti klimatski neutralan do 2050.

Grad Krk odnedavno je jedan od partnera konzorcija gradova i organizacija udruženih u projektu Climaborough. Riječ je o projektu koji bi u budućnosti trebalo činiti stotinu klimatski neutralnih i pametnih gradova.

Predstavljajući taj velik i ambiciozan EU projekt, Igor Hrast, voditelj gradskog Odsjeka za gospodarstvo, objasnio je da Climaborough za cilj ima poboljšati tradicionalne pristupe urbanističkom i prostornom planiranju putem donošenja odluka temeljenih na podatcima i znanju, uključujući klimatske elemente, te osmisliti najbolje načine implementacije novih tehnoloških rješenja koji doprinose klimatskoj neutralnosti pritom poštujući troškovnu efikasnost implementacije.

– Climaborough je, drugim riječima, u ovoj fazi njegove provedbe zapravo inovativni projekt osmišljen za testiranje koncepata i tehnologije u dvanaest europskih gradova, a za ambiciju ima premošćivanje jaza između planiranja, dizajna i provedbe urbanih inovacija, posebice u području prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena, ističe Hrast.

Projekt je sufinanciran sredstvima EU-a i Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA). Ciljem projekta - u koji se početkom ove godine i službeno, kao jedan od partnera-pratitelja priključio i Krk - mogu se smatrati i nastojanja unapređivanja tradicionalnih pristupa urbanističkom i prostornom planiranju, uz ostalo i kroz kreiranje otvorenog skupa alata za podršku u procesu klimatske tranzicije u gradovima.

 

 

Fokus projekta
 

Poseban fokus projekta je na sektorima energetike, transporta, ali i gospodarenja otpadom, odnosno cirkularne ekonomije, a sve s nakanom ostvarivanja klimatske neutralnosti do 2050. godine, u skladu s preporukama EU-a.

– Provedba projekta trajat će četiri godine, do konca 2026. godine, a njegova svrha nije samo poboljšavanje stvorenih alata koji će poticati i iskorištavati klimatsku tranziciju u gradovima, već i poticanje sudionika na razmjenu iskustava, eksperimentalnih dobrih praksi i naučenih lekcija u ovom području. Sve to kako bi se gradovima pomoglo da postignu klimatsku neutralnost do zacrtanog roka, kaže Hrast.

Vodeći gradovi u ovom projektu su grčki gradovi Atena i Ioannina, talijanski Torino, Cascais u Portugalu, Differdange u Luksemburgu te francuski Grenoble, kao i prijestolnica Bugarske, grad Sofija, dok su gradovi sljedbenici, uz Krk, još i poljske Katowice, češki Plzen te bosansko-hercegovački Prijedor. Svaki vodeći grad vodit će eksperimentalni pilot-projekt na jednu od projektnih tema i potom izgraditi suradnju s nekim drugim gradom. Vodeći gradovi odredit će i strateški smjer pilot-projekta, s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova u području Otpad i cirkularnost ili pak Optimizacija transportne logistike.

Projekt se već neko vrijeme intenzivno provodi kroz inicijalne faze utvrđivanja načina budućeg zajedničkog djelovanja, međugradske suradnje i definiranja konkretnih zadaća na kojima će se idućih godina raditi. Hrast kaže da se svrha ovakvog sveeuropskog udruživanja ogleda i u nastojanjima predstavnika u Climaborough uklopljenih i njime povezanih gradova da zajedničkim znanjem, trudom i inovativnim nastupima kreiraju rješenja za smanjenje emisije stakleničkih plinova u gradovima koji danas troše čak 65 posto od u svijetu ukupno utrošene energije, te pritom stvaraju više od 72 posto globalne emisije CO2.

 

Budžet 11 milijuna eura
 

– Projekt čiji puni naziv glasi Climaborough - Building Green and Climate Neutral City-Hubs, nastavlja nadalje naš sugovornik, u stopostotnom je iznosu financiran u okviru europskog istraživačkog programa Horizont Europe 2021-2027, a ukupni mu je budžet čak 11 milijuna eura. Uz spomenute gradove, projekt je okupio i udružio čak 28 projektnih partnera iz 15 europskih zemalja pa je vodeći partner ustanova ANCI Toscana - regionalna udruga jedinica lokalne samouprave Toskane.

Predstavljajući na tom projektu do sad realizirana radna okupljanja, kao i ona koja su tek u pripremi, Hrast je otkrio da su predstavnici grada Krka do sad već imali priliku sudjelovati u projektnim okupljanjima u Firenci, krajem veljače, a potom i Sofiji te Cascaisu, gdje je takav sastanak bio održan koncem rujna.

– Predstoje nam još radna okupljanja u Mariboru sredinom proljeća i u Ioaninni, nakon koje će čast i zadovoljstvo ugošćavanja svih članova konzorcija gradova i predstavnika brojnih ustanova i institucija uključenih u taj obiman i ambiciozan EU projekt imati i Grad Krk, i to u rujnu iduće godine, otkriva Hrast.

Pitali smo ga koje će biti, ili bi barem trebale biti konkretne koristi sudjelovanja u tom projektu za Grad Krk i njegove žitelje. Odgovorio je da bi se jedan od takvih benefita trebao ogledati u tome što će se kroz Climaborough projekt - odnosno procese prilagođavanja klimatskim promjenama - osmisliti i u praksu pretočiti mjere koje će se moći provoditi i u velikim, ali i malim europskim gradovima, poput Krka.

– Grad Krk zahvaljujući ovom projektu može biti dio mreže europskih gradova koji osmišljavaju nove smjernice i politike EU-a vezano za gradove koji vode, a ne samo slijede, i koji imaju pristup najnovijim rješenjima i financijskim sredstvima EU-a. Još konkretnije, opipljiva korist za Krk i Krčane bit će i to što ćemo kroz ovaj projekt steći i znanja te pravo korištenja nekog budućeg inovativnog rješenja koje će ovim projektom biti iznjedreno na planu gospodarenja otpadom ili pak transporta, odnosno mobilnosti, te koje se planira i implementirati u vrijednosti između 300 i 500 tisuća eura, sve financirano sredstvima projekta.

 

EU financira troškove
 

Nije nebitno ni to što će u cijelom razdoblju trajanja projekta Grad Krk uživati pravo da EU financira sve troškove projekta, uključujući i plaće zaposlenika zaduženog za provedbu i koordinaciju projekta, pa ništa vezano uz projekt neće opterećivati gradski proračun.

– Europska unija, odnosno Europska komisija koja upravo ovaj projekt označava jednim od najbitnijih takvih sveeuropskih programa, iz projektnog će budžeta pokrivati i putne troškove svih sudionika radnih sastanaka, jednako kao i troškove brojnih programa edukacije koji će biti provedeni, a izuzeti nisu ni troškovi nabavke potrebne opreme. Grad Krk u tom smislu na raspolaganju sad ima čak 120 tisuća eura, zaključio je naš sugovornik.

Spomenimo i da su tijekom prvih šest mjeseci provedbe Climaborough projekta u njega bili uključeni gradovi od kojih je mnoge odabrala Europska komisija, i to kao neke od stotinu vodećih urbanih područja s misijom postizanja i dostizanja ciljeva klimatske neutralnosti.

 

Interesantna će nam biti neka emisijski neutralna prometna rješenja
 

– S obzirom na to da na otoku Krku, tako i na području samoga grada, već godinama imamo i više no uređen, funkcionalan i učinkovit program gospodarenja otpadom - kojim već danas odvojeno prikupljamo više od 60 posto stvorenog otpada - za pretpostaviti je da ćemo na tom planu mi možda više biti oni koji će svoja znanja i iskustva moći podijeliti s drugima. Ono što će vrlo vjerojatno biti interesantno nama, zasigurno su neka emisijski neutralna transportna, odnosno prometna rješenja, istaknuo je Hrast.

Napomenuo je da će jedna od najvećih koristi za predstavnike malih gradova biti to što će za njih glavninu operativnog posla, čak i onog koji se bude ticao organiziranja i provođenja budućih postupaka javne nabave, provoditi veći gradovi, odnosno predstavnici vodećih partnera.

– Osim sa značajno većim financijskim kapacitetima, oni u ovom projektu sudjeluju i sa značajno većim kadrovskim potencijalom, objasnio je Hrast. [novilist.hr, Mladen Trinajstić]