121. Kolegij: Supotpisan prijedlog Sporazuma o zajedničkom ostvarivanju i financiranju projekta Košljun otvorenih vrata nedjeljom

U Malenoj vijećnici Grada Krka, 13. svibnja 2024. godine, održan je 121. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja tema Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, ukupno vrijedna 6.590,00 eura, za sanaciju makadamskog puta na dijelu nerazvrstane ceste, od područja Bok od kuša do Agroturizma Dvori sv. Jurja, s time da je zaključeno kako će se u plan asfaltiranja za naredno razdoblje uključiti i pojedini segmenti predmetne dionice. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, naručit će se izrada troškovnika za sanaciju makadamskog puta od Mjesnog groblja Poljica do predjela Batuže, u dužini od 600 metara, budući da se radi o dionici bitnoj stočarima. Na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, usvojena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, ukupno vrijedna 5.230,00 eura, za sanaciju nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora, konkretnije za košnju i nasipavanje ruba prometnice od naselja Linardići do uvale Vela Jana u dužini od 1.700 metara te od naselja Brzac do uvale Vela Jana u dužini od 2.400 metara, s time da će se nasipavanje vršiti uz rub asfaltirane površine na mjestima gdje su nastale vododerine kako bi se izbjeglo pucanje asfalta. Pored toga, Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša dodijeljeno je zaduženje da pokrene postupak evidentiranja nerazvrstane ceste na relaciji Linardići - uvala Vela Jana, a koja nije ucrtana u katastru. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, točnije dijela Šetališta sv. Bernardina u gradu Krku, gdje će u vremenu od 07. do 21. lipnja ove godine biti postavljena izložba na otvorenom iz ciklusa Prijatelji mora, inspirirana otokom Krkom. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, naručit će se izrada troškovnika za sanaciju mjesnog zdenca smještenog uz crkvu u naselju Linardići. Komunalnom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine na predjelu Portapisana (na podestu nadomak Vrata slobode) u gradu Krku gdje će između 20. i 24. svibnja ove godine biti postavljen edukativni kontejner kao baza za provođenje obrazovno-informativnih aktivnosti na temu gospodarenja otpadom.

U sklopu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Sporazuma o zajedničkom ostvarivanju i financiranju projekta Košljun otvorenih vrata nedjeljom kojeg, pored Grada Krka, supotpisuju: Općina Punat, Franjevački samostan na Košljunu, Marina Punat Grupa d.o.o., Valovi zvuka, obrt za kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti (vl. Marijo Falatov) te Grupa Mir i dobro. Ciljevi tog projekta ogledaju se u: (1) osiguravanju besplatnog posjeta crkvi i muzejskim zbirkama svake nedjelje u godini, (2) organiziranju susreta posjetitelja i hodočasnika bez troškova prijevoza i plaćanja ulaznica, (3) povećanju posjećenosti nedjeljnih misnih slavlja i oživljavanju duhovnih susreta te (4) upoznavanju bogate kulturne baštine i (5) prirodnih bogatstava otočića Košljuna. Potrebna sredstva za realizaciju ovog projekta procijenjena su na iznos od 6.000,00 eura, s time da se Grad Krk obvezao njegovu organizaciju sufinancirati u iznosu od 2.000,00 eura godišnje. Iznimno, sufinanciranje projekta u ovoj godini, razmjerno broju mjeseci, bit će 1.400,00 eura. Franjevački samostan pritom se obvezao svake nedjelje i blagdanima, u vremenu od 09.30 do 11.30 sati, osigurati besplatan posjet Košljunu, odnosno besplatan ulaz u crkvu i tamošnje muzejske zbirke, kao i omogućiti posjetiteljima edukaciju o vjerskim, kulturnim i prirodnim vrijednostima. Također, obveza prijevoznika je osigurati prijevoz putnika na otočić Košljun svake nedjelje u godini te zapovjedanim blagdanima i spomendanima, s polaskom u 09.00 te povratkom u 12.00 sati. U nastavku, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u ovoj godini, Karate klubu Krk Croatia dodijeljeno je 500,00 eura za realizaciju projekta Priprema - pozor - sad, inače vjersko-sportskog kampa koji će se od 22. do 26. srpnja te od 29. srpnja do 02. kolovoza ove godine odvijati u Omišlju. Klubu informatičara otoka Krka pritom je odobreno 448,00 eura za sudjelovanje njegovih članova na Državnom natjecanju iz informatike koje se priređuje u Vodicama, kao i 300,00 eura za sudjelovanje na prvoj ovogodišnjoj Robotrki na prstenac čiji je domaćin Pula. Kulturnom društvu Kornić dodijeljeno je 1.000,00 eura za sudjelovanje na manifestaciji Večer folklora i sevdaha koja će se u Gračanici, Bosna i Hrecegovina, odvijati od 17. do 19. svibnja ove godine. Isti iznos, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, bit će dodijeljen i Šahovskom klubu Krk za nastup njegovih članova na Pojedinačnom kadetskom i veteranskom prvenstvu koje će se u Trogiru igrati od 22. do 28. lipnja ove godine.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je zahtjev tvrtke GP Krk d.d. iz Krk da se rok izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade na Trgu Kamplin u gradu Krku i njezine prenamijene u Multimedijalni kulturni centar za posjetitelje produlji do 15. lipnja ove godine. Nastavno na prijedlog stanara višestambene zgrade na adresi Slavka Nikolića 38C u gradu Krku za sufinanciranjem njezine energetske obnove, Grad Krk načelno je prihvatio predmetnu inicijativu, ali u skladu s odlukom koja će se pripremiti na temu financijskog pomaganja takvih projekata u kolektivnom stanovanju. Nadalje, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke, vrijedna 1.800,00 eura, za izradu novog opisa i grafičkog prikaza sportskog igrališta na predjelu Sv. Lucija u gradu Krku, budući da su u međuvremenu, radi razrade hortikulturnog rješenja uređenja zelenih površina, izmijenjeni prostorni uvjeti. Najavljena je potom i eko-akcija More spaja - Krk 2024. koju razrađuju članovi Udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula iz Rijeke, a kojoj je zadaća čišćenje krčkog podmorja. Akcija se planira održati u subotu, 08. lipnja ove godine, a očekuje se da će okupiti dvjestotinjak sudionika.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Garden Guerilla iz Brsca, ukupno vrijedna 5.688,00 eura, za hortikulturne usluge na području Mjesnog odbora Milohnići.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je i prihvaćen troškovnik za projekt Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2024. godini - asfaltiranje, što predstavlja ulaganje procijenjeno na iznos od 266.867,50 eura s pribrojenim PDV-om, a čemu treba pridodati i vrijednost još jedne, troškovnikom trenutno neobuhvaćene, dionice u naselju Brzac. Ovim su projektom, koji predviđa izradu kolničke konstrukcije asfalta tipa BNHS 16 u debljini sloja od pet centimetara, tako obuhvaćene sljedeće cjeline: (1) rekonstrukcija dijela Ul. Muraj u naselju Muraj, od kbr. 20 u dužini od 315 metara - asfaltiranje, (2) rekonstrukcija Odvojka ulice Na zdenac u naselju Kornić, od kbr. 19 u dužini od 65 metara - asfaltiranje, (3) rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste oznake 284 u naselju Pinezići, od kbr. 17 u Ul. Stari put u dužini od 380 metara - asfaltiranje, (4) rekonstrukcija dijela Ul. Njivine u naselju Pinezići, od kbr. 13 u Ul. Stari put u dužini od 100 metara - asfaltiranje, (5) rekonstrukcija ceste u naselju Skrbčići, od kbr. 28/A u dužini od 70 metara - asfaltiranje, (6) rekonstrukcija spoja nerazvrstanih cesta oznake 186 i 185 u naselju Salatići, od kbr. 2 u dužini od 90 metara - asfaltiranje, (7) rekonstrukcija ceste u naselju Žgaljići, od kbr. 20 u dužini od 80 metara - asfaltiranje, (8) rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste oznake 212 u naselju Nenadići, od kbr. 36 u dužini od 65 metara - asfaltiranje i (9) rekonstrukcija ceste u naselju Brusići, od kbr. 14 u dužini od 60 metara - asfaltiranje.