70. Kolegij: Predstavljeno izvješće o broju prošle godine rođenih mališana

U uredu gradonačelnika, 28. siječnja 2019. godine, održan je 70. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kako je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, isprva je predstavljeno izvješće o broju djece tijekom prošle godine rođene u Gradu Krku. Sukladno analiziranoj statistici, na našem je području tako rođeno čak 71 dijete (što je za troje više od prosjeka ako se zadržimo na posljednjem petogodišnjem razdoblju), od čega 29 djevojčica i 42 dječaka, s time da ih je u odnosu na 2017. rođeno petero više. Prema naseljima godišnji podaci su sljedeći. U naselju Krk rođeno je 35 mališana, u naselju Vrh njih 17, u naselju Kornić sedam, u naseljima Nenadići, Poljica i Linardići po dvoje te u naseljima Žgaljići, Brzac, Milohnići, Skrpčići, Pinezići i Brusići po jedno. Osvrnemo li se, pritom, na posljednje desetogodišnje razdoblje možemo zaključiti kako je Grad Krk daleko od loše demografske slike Hrvatske jer je, između 2009. i 2013., prosjek sa 63 rođena djeteta godišnje, između 2014. i 2018. godine porastao na čak 68. Prema sljedeće predstavljenom izvješću, na nedavno zaključen Javni poziv za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu, ukupno je prispjelo 88 prijava (Razvoj sporta i rekreacije - 22, Promicanje kulture - 20, Promicanje tehničke kulture - 9, Socijalna skrb: humanitarno-socijalni rad - 20, Potpore u poljoprivredi - 9 i Potpore građanskim inicijativama - 8) s time da će o konkretnim financijskim vrijednostima više riječi biti na jednom od sljedećih Kolegija. Od novih predlagatelja, čiji će se programi i projekti uzeti u razmatranje prilikom dodjele financijskih potpora za ovu godinu, izdvojeni su: Klub za športski ribolov na moru Sv. Fuska, Pinezići - Skrpčići; Streljački klub Bodulka, Krk; Škola sporta Zvrk, Krk; Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka, Rijeka; Gaia Nova, Kastav; Lovačko društvo Zec, Malinska; te Društvo prijatelja Hajduka Otok Krk, Malinska. Sukladno zamolbi Općine Punat, koja će ove godine biti domaćin dodjele priznanja u sklopu manifestacije Sportaš godine otoka Krka, u Odbor za proglašenje sportaša otoka Krka, kao predstavnik Grada Krka, na daljnji četverogodišnji mandat, imenovan je Igor Hrast. Na inicijativu Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata otoka Krka, svim njezinim čanovima i ove je godine osigurano pravo na besplatno parkiranje, uzimajući u obzir gradska parkirališta kojima upravlja krčko Komunalno društvo Vecla.

Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, a po provedenom postupku nabave za ustupanje radova na izgradnji prve faze rekonstrukcije dijela Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, s rješavanjem problema oborinske odvodnje, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, bez PDV-a vrijedna 494.991,00 kn. Također, usvojena je i ponuda Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 69.900,00 kn, za izradu idejnog projekta aneksa dječjeg vrtić u gradu Krku. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ivana i Biserke Orešković iz Krka da za dio k.č. 3440/13, k.o. grad Krk, površine od 200 m2, s Gradom Krkom zaključe ugovor o zakupu s obzirom da spomenuto gradsko zemljište koriste kao okućnicu kuće sagrađene na k.č. 3440/11, k.o. grad Krk. Donošenje odluke o prijedlogu Borka Pavana iz Krka da se Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu dopuni lokacijom na novoj plaži Črnike u gradu Krku, odgođeno je s obzirom na to da spomenuta plaža nema pristup javnoj prometnici.

U razmatranju predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na znanje je primljena informacija o netom ishodovanoj građevinskoj dozvoli za izgradnju boćališta u sklopu Boćarskog doma u naselju Brzac. Kako je Glavnim projektom njegova izgradnja predviđena u dvije faze, s obzirom na analizirane troškovnike, realizacija prve faze, koja podrazumijeva natkrivanje boćališta, utjelovljuje investiciju, s uračunatim PDV-om, vrijednu 1.791.516,94 kn. (Drugom fazom predviđeno je zatvaranje boćališta.) Pored toga, na znanje je primljena informacija o izrađenom Parcelacijskom elaboratu za rekonstrukciju dijela Ul. Narodnog preporoda (Ž5131) u gradu Krku. Temeljem Glavnog projekta, što ga je izradila tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke, a kojim je predviđena izgradnja obostranog nogostupa, oborinske odvodnje, javne rasvjete i kabelske kanalizacije, vrijednost ove investicije procijenjena je na iznos od 1.456.819,38 kn s uračunatim PDV-om. Također, na znanje je primljena i informacija o ishodovanoj građevinskoj dozvoli za rekonstrukciju dijela Plavničke ulice i Ul. Mali Kartec u gradu Krku, s time da su predmetni radovi procijenjeni na iznos od 1.401.045,00 kn s uračunatim PDV-om, no prije ulaska u realizaciju, najavljeno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, temeljem zamolbe Mjesnog odbora Poljica, odobren je budžet od 4.000,00 kn za nepredviđene, naknadne radove koji su nastali prilikom prošlogodišnjeg uređenja autobusne čekaonice u naselju Poljica. Nakon što je na inicijativu Mjesnog odbora Kornić obrađen problem nakupljanja oborinskih voda na prometnici neposredno pred ulazom u naselje Muraj, najavljeno je i njegovo rješavanje u smislu izgradnje bušotine ili upojnog bunara s upojnom rešetkom. S ciljem obnove električne baterije na gradskom skuteru (Govecs), prihvaćena je ponuda tvrtke Krk Moto iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 13.125,00 kn. Uz to, usvojena je i ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, bez PDV-a vrijedna 64.943,35 kn, za asfalterske radove na parkiralištu (341,82 m2) zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk u gradu Krku.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, odobren je prijedlog Ugovora o financiranju rada hladnog pogona Turističke zajednice otoka Krka, kao i zajedničkih programa u 2019. godini, čiji su potpisnici Grad Krk i Turistička zajednica otoka Krka, a kojim udio Grada u financiranju Turističkog ureda iznosi 69.863,70 kn (26,02% od ukupno planiranog iznosa iliti 268.500,00 kn), dok je za programsku aktivnost od interesa za sve jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice na području otoka Krka predviđeno izdvajanje od 62.838,30 kn (26,02% od ukupno planiranog iznosa iliti 241.500,00 kn).