48. Kolegij: Usvojen model sufinanciranja školskih udžbenika i pribora

U uredu gradonačelnika, 02. srpnja 2018. godine, održan je 48. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, na zahtjev Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, dvadesettrojici sudionika višednevnog Kampa mladih informatičara Hrvatske s područja Grada Krka, kao i dosad, dodijelit će se financijska pomoć u pojedinačnom iznosu od 350,00 kn. Ovogodišnje 28. izdanje ove sada već dobro znane informatičke smotre, između 27. lipnja i 07. srpnja, bit će održano upravo u gradu Krku, a pored mladih otočana u njegovu će radu sudjelovati ponajbolji hrvatski informatičari srednjoškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan dodijeljena je i potpora u vrijednosti od 10.477,37 kn za nabavu knjiga kojima će se u povodu kraja školske godine darivati najbolje ovogodišnje učenike. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir odobrena je pomoć od 3.125,00 kn kojom će se sufinancirati organizacija jednodnevnog izleta svih djelatnika škole u Nacionalni park Sjeverni Velebit. U nastavku, raspravljeni su i usvojeni prijedlozi Odluke o sufinanciranju troškova nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora učenicima osnovne škole za školsku 2018./2019. godinu te Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole za školsku 2018./2019. godinu. Temeljem istih, sredinom srpnja, bit će raspisani javni pozivi radi prikupljanja zahtjeva za sufinanciranje udžbenika, radnih bilježnica i pribora, odnosno dodjelu jednokratne potpore (stipendije), namijenjeni osnovnoškolcima i srednjoškolcima s prebivalištem na području Grada Krka, a koji će zajedno s pripadajućom dokumentacijom biti dostupni na Internet stranicama Grada Krka. Ovim će se programom prvoškolcima dodijeliti do 700,00 kn, osnovnoškolcima od drugog do osmog razreda do 500,00 kn, izuzev učenicima od petog do osmog razreda koji nisu sudjelovali u razmjeni knjiga (obzirom da razredi nemaju jednak broj učenika), i za koje je predviđeno izdvajanje do najviše 700,00 kn. Srednjoškolce, kao i dosad, očekuje jednokratna stipendija za nabavu školskih knjiga i pribora u vrijednosti od 500,00 kn, bez obzira pohađaju li srednju školu u gradu Krku ili izvan otoka.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesene su odluke o hodogramu i prijedlogu nagodbe za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na parcelama koje ulaze u sastav ceste na području Veli Kartec u gradu Krku. Nadalje, po zaključenom postupku javne nabave za ustupanje radova na izgradnji nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krk, vrijedna 4.307.390,19 kn bez PDV-a. Nakon realiziranog postupka jednostavne nabave radi osiguranja imovine i odgovornosti Grada Krka, pored tri zaprimljene ponude (Croatia osiguranje d.d. iz Zagreba, Allianz Zagreb d.d. iz Pule i Wiener osiguranje d.d. iz Zagreba), najpovoljnijom prihvaćena ona Wiener osiguranja d.d. iz Zagreba, vrijedna 134.008,47 kn bez PDV-a. Pored toga, donesene su odluke o početku postupaka sljedećih jednostavnih nabava: za ustupanje radova na uređenju javne površine u dijelu poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku; za ustupanje radova na uređenju javne površine u dijelu šetnice pokraj istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku; za ustupanje radova na uređenju površina uz grobne niše na Gradskom groblju Krku; te za izradu idejno-programskog rješenja muzejskog postava (muzeološkog koncepta) Multimedijalnog kulturnog centra Krk. Također, usvojena je i odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u ovoj godini, što predstavlja investiciju procijenjenu na 905.000,00 kn bez PDV-a.

U raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najavljen je početak Javne rasprave o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije, s time da će se javno izlaganje u gradu Krku održati 19. srpnja, i to u Velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 16.00 sati. Nastavno na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, zaključeno je kako će im se dostaviti zahtjev da se u postupku izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja poštuju svi strateški dokumenti Grada Krka, kao i važeća prostorno planska dokumentacija. Uz to, prihvaćen je prijedlog Boćarskog kluba Krk za uređenje javne površine oko boćališnog kompleksa u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku, kao i troškovnik kojim je predmetni zahvat procijenjen na 406.449,06 kn bez PDV-a. Nastavno na prethodno spomenuto, najavljeno je kretanje u postupak nabave.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 13.750,00 kn, za čišćenje i uređenje starog kanala oborinskih voda u naselju Milohnići. Ivanu i Valentinu Buiću, mladim krčkim glazbenicima, odobreno je da se tijekom ljetnih mjeseci na Veloj placi predstave sviranjem flaute i roga. S obzirom na prijedlog Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je još jedna ponuda tvrtke Dabiskop, s uračunatim PDV-om vrijedna 29.250,00 kn, no ovog puta za popravak makadamske staze koja od naselja Poljica vodi do uvale Čavlena.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na znanje je primljeno Izvješće o upisima u Dječji vrtić Katarina Frankopan za pedagošku godinu 2018./2018., prema kojem je pravo upisa (na razini čitave ustanove) ostvarilo 168 mališana, što znači da vrtić trenutno broji 650 polaznika, s time da ih je najviše u Matičnom vrtiću Krk - 246, zatim Područnom vrtiću Malinska - 129, za kojima slijede Omišalj - 86, Baška - 61, Polje - 45, Njivice - 35 te Vrh i Vrbnik - 24.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, uz suglasnost Mjesnog odbora Vrh, Obrtu za usluge Kamp Depo Adria iz Vrha i tijekom ljetnih mjeseci dozvoljeno je izvođenje radova na uređenju trga ispred crkve sv. Mihovila ark. u naselju Vrh, kako bi se isti mogli dovršiti do proslave 100. obljetnice župe, tj. 29. rujna ove godine. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Teh-control d.o.o. iz Rijeke za izradu plana evakuacije za prostor Interpretacijskog centra maritimne baštine otoka Krka, kao i ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega iz Viškova, za stručni nadzor nad izvođenjem elektrotehničkih radova vezanih uz treću fazu projekta Modernizacije dijela sustava javne rasvjete grada Krka.