160. Kolegij: Za rad Turističke ambulante izdvojen budžet od 198.000,00 kn

U uredu gradonačelnika, 20. ožujka 2017. godine, održan je 160. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, na inicijativu Udruge Ljudi i običaji iz Kastva, usvojen je prijedlog Sporaza o sufinanciranju i (su)organizaciji festivala Melodije Istre i Kvarnera kojeg će s ciljem da mu osiguraju što stabilniju potporu (su)potpisati Grad Krk te općine Punat i Malinska-Dubašnica. No, dok je prihvaćena sugestija da se predmetni Sporazum potpiše za naredno trogodišnje razdoblje, obzirom da mu je ove godine (iznova) domaćin Općina Malinska-Dubašnica, nakon čega 2018. slijedi Grad Krk, a potom 2019. i Općina Punat, Ugovor o sufinanciranju i (su)organizaciji MIK-a bit će potpisan na jednogodišnji period, i to s jasno definiranom financijskom strukturom. Na prijedlog Centra za aktivnosti i terapiju uz pomoć životinja Moj prijatelj iz Njivica, radi prijave na natječaj Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, odnosno osiguravanja dodatnih bodova, Grad je prihvatio partnerstvo u provedbi projekta Doživi ljepotu otoka Krka na konjskim leđima. Atletskom klubu Krk dozvoljeno je da još prošle godine, temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, odobrena sredstva u iznosu od 3.000,00 kn, uloži u organizaciju humanitarne sprinterske utrke (na 100 metara) koja se pod nazivom Krk-sprint-trk planira prirediti 21. svibnja ove godine. Donošenje konačne odluke po zahtjevu Centra za rehabilitaciju Fortiza iz Kraljevice vezanog uz potpisivanje Ugovor o međusobnoj suradnji na projektu širenja mreže podrške u lokalnoj zajednici za 2017. godinu, temeljem prijedloga Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, odgađa se do analize rezultata ankete koja se namjerava provesti među roditeljima čija su djeca korisnici tog programa. Udruzi Kreativni Krk, za potrebe realizacije programa službenog proglašenja sudionika programskog pravca 27 susjedstava (koji se razvija u sklopu projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture), 24. ožujka ove godine, odobreno je korištenje javnih površina na području grada Krka.
Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, i 66 razmotrenih ponuda, donesena je odluka o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja radi davanja u zakup javnih površina za postav privremenih objekata na području grada Krka, o čemu je oglas natječaja, 16. veljače ove godine, objavljen na Internet stranicama Grada Krka. Po provedenom postupku jednostavne nabave radi kupnje prehrambenih i higijenskih potrepština za potrebe korisnika Socijalnog programa Grada Krka te zaprimljene samo jedne ponude, one Trgovine Krk d.d. iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedne 43.567,00 kn, ista je prihvaćena. Također, po dovršenom postupku jednostavne nabave radi kupnje i ugradnje opreme za bušotine na poljima Kimpi i Kaštel u gradu Krku, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja, s uračunatim PDV-om vrijedna 98.986,00 kn. Uz to, po realiziranom postupku jednostavne nabave za izradu metalnih konstrukcija (nekoliko vrsta) vaza predviđenih projektom uređenja starogradske jezgre grada Krka, te zaprimljene jedne ponude, one Obrta za usluge Meštrija iz Krk, s uračunatim PDV-om vrijedne 210.577,00 kn, ista je prihvaćena. Nadalje, donesena je odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na uređenju javne površine u dijelu Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, što predstavlja investiciju procijenjenu na 666.103,00 kn, a najavljen je i početakpostupka jednostavne nabave za kupnju interaktivnog info-pulta procijenjenog na 145.000,00 kn. Temeljem prijedloga Klaudije Žic i Luke Dekanića, oboje iz Krka, donesena je odluka o (jednogodišnjem) produženju Ugovora o zakupu, i to za poslovni prostor u prizemlju zgrade smještene na adresi Josipa J. Strossmayera 23, površine od 24,30 m2.
U raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, nakon kratke analize svih (11) zaprimljenih primjedbi, prihvaćeno je Izvješće o javnoj raspravi za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), kao i njihov Konačan prijedlog koji se radi ishodovanja suglasnosti sada dostavlja Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske te Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. Temeljem ovogodišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, prihvaćen je troškovnik kojim se radovi vezani uz asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Krka procjenjuju na oko 2.000.000,00 kn, za što će uskoro biti proveden postupak javne nabave. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Doma zdravlja Primorsko-goranske županije prihvaćen je Ugovor o radu i sufinanciranju Turističke ambulante Krk za 2017. godinu, i to u razdoblju od 15. lipnja do 14. rujna. Izdvajanje Grada temeljem navedenog Ugovora, kao i prethodne godine, iznosi 198.000,00 kn. Djelatnost turističke ambulante organizira se u novouređenom dijelu krčkog Doma zdravlja, i to s dva raspoloživa tima tijekom lipnja i rujna, te s tri tijekom srpnja i kolovoza, koji će turistima na raspolaganju biti tijekom čitavog tjedna (bez obzira na vikende i blagdane). Obzirom na zamolbu Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, organizacija humanitarne biciklijade koja se planira održati u mjesecu svibnju, kao mjesecu zaštite od požara, pomognuta je potporom od 2.500,00 kn kojom će se podmiriti dio troška ručka za stotinjak najavljenih sudionika ovog događanja.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog da se na trenutno otvoren natječaj Primorsko-goranske županije za sufinanciranje programa i projekata ravnomjernog razvitka prijavi rekonstrukcija Vatrogasnog doma u gradu Krku, kao i treća faza modernizacije javne rasvjete na području Grada Krka. Uz to je istaknuto kako je za projekt rekonstrukcije istočnog poteza gradskih bedema, koji se trenutno nalazi u fazi provedbe, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo potporu vrijednu 150.000,00 kn.