152. Kolegij: Najavljena nova ulaganja u gradske plaže

U uredu gradonačelnika, 16. siječnja 2017. godine, održan je 152. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. 
Na početku prvog ovogodišnjeg sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojena je inicijativa Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Patronažne službe, Ispostave Krk, da se organizacija tečaja pod nazivom Priprema trudnica za porod i roditeljstvo podrži iznosom od 5.796,00 kn. Ova se edukacija, kojoj je tijekom 2016. prisustvovalo čak 19 parova s područja Grada Krka, organizira u četiri ciklusa u trajanju od 18 školskih sati, čime je pored vježbi obuhvaćeno i usvajanje teorijskih znanja. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, zbog sve većeg obima posla, kuharici koja opslužuje korisnike programa produženog boravka u Matičnoj školi Krk odobreno je puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, a kuharici u produženom boravku Područne škole Vrh nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno.
U razmatranju predmeta Imovinsko-pravne službe, donesen je Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu, u koji su dodatno uvrštena dva prijedloga tvrtke Valamar Riviera d.d. iz Poreča što se odnose na širenje ugostiteljskih i plažnih sadržaja u Kampu Ježevac, kao i prijedlog Alena Matuča iz Krka vezan uz dopunu sportsko-rekreativnih sadržaja na plaži Dražica. Nakon prethodno provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama i jedne zaprimljene ponude, poslovni prostor - Terasa Dijana - smješten u samom središtu grada Krka, uz izlicitiranu mjesečnu zakupninu od 1.651,00 EUR, dodijeljen je zakupcu tvrtki Pova j.d.o.o. iz Malinske čiji je uvlasnik Danijel Povrlišak.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, vrijedna 49.850,00 kn, bez PDV-a, za nabavu i ugradnju zaštitne obloge od reciklirane gume na trgu uz Ul. Kralja Tomislava (novouređeni plato ispred Erste & Steiermärkische banke) u gradu Krku, s time da je radi vršenja stručnog nadzora nad spomenutim poslom prihvaćena ponuda arhitekta Nenada Kocijana, i to na iznos od 1.200,00 kn, bez PDV-a. Uz to, na prijedlog krčkog Komunalnog društva Vecla d.o.o., donesena je odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje (druge faze) radova vezanih uz uređenje sunčališta (polaganjem betonskih opločnika) na plaži Plav u gradu Krku, što sukladno procjeni nadzornog inženjera predstavlja investiciju, s uračunatim PDV-om, vrijednu 235.762,50 kn, a koja bi, kako je istaknuto, trebala biti realizirana najkasnije do 01. svibnja, ove godine. U nastavku, najavljeno je uređenje još jedne krčke plaže - plaže Lukobran, no hoće li se ove godine krenuti i u te radove, procijenjene na 207.437,50 kn, znat će se nakon konzultacija sa Županijskom lučkom upravom Krk, koja u sklopu projekta rekonstrukcije Krčke luke planira krenuti u prvu fazu produžetka (primarnog) lukobrana.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, dogovoreno je kako će se na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sredstva namijenjena razvoju otoka, a čija se objava očekuje tijekom ožujka ove godine, kandidirati projekt rekonstrukcije kotlovnice upravne zgrade Grada Krka, za koji je ishodovana građevinska dozvola, te kojeg je već prethodno (osiguravši mu financijsku potporu) podržalo i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, krčkom Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. dana je prethodna suglasnost na cijenu vodnih usloga crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama za jedno pražnjenje, uzimajući u obzir cisterne zapremnine od 6 m3 i 8 m3. Naime, temeljem Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga koju je krajem prošle godine usvojila Skupština Društva, nova cijena jednog pražnjenja za cisternu zapremnine od 6 m3 sada iznosi 480,00 kn, a za cisternu zapremnine od 8 m3 - 640,00 kn, s time da su dosdašnje naknade bile 540,00 kn za prvospomenutu uslugu, a 720,00 kn za potonju. Prethodnu suglasnost ovoj Odluci, kako bi je učinile valjanom, trebale bi dati sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka. Karnevalskoj udruzi Povero Keko, za potrebe organizacije Krčkog karnevala, dana je suglasnost za postavljanje šatora na prostoru parkirališta autobusnog kolodvora, kao i na vrijeme održavanja karnevalskih zabava, kako onih za odrasle (subotom, 21.00 - 04.00), tako i dječjih matineja (nedjeljom, 16.00 - 20.00).
Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, predstavljanja je Analiza nezaposlenosti u Gradu Krku za period od 2011. do 2016. godine, iz koje je razvidno kako se Krk, uzmemo li u obzir godišnji prosjek, može pohvaliti jednom od najmanjih stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj, a koja ujedno bilježi i konstantno opadanje o čemu najjasnije svjedoči dostupna statistika: 2011. - 4,4%, 2012. - 4,4%, 2013. - 4,6%, 2014. - 4,0%, 2015. - 3,6% te 2016. - 3,2% (više u prilogu na kraju članka). Usporedimo li krčki prosjek stope nezaposlenosti za prošlu godinu (3,2%), s onim nacionalnim (14,3%) ili pak županijskim (10,4%), zahvaljujući ponajprije turizmu koji u najvećoj mjeri generira zapošljavanje, Krk po ovom pitanju stoji zaista jako dobro.