124. Kolegij: Budžetom od 198.000,00 kn podržan rad Turističke ambulante

U uredu gradonačeknika, 09. svibnja 2016. godine, održan je 124. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. 
Kako je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk dodijeljena je potpora od 6.929,95 kn radi nabave knjiga kojima će se na kraju školske godine nagraditi najuspješniji učenici. Uz to, prihvaćena je inicijativa da se urede zelene površine krčke osnovne škole, što ju je, temeljem dostavljenog troškovnika (koji obuhvaća izradu projekta, nabavu, dostavu i sadnju biljaka, planiranje terena, izgradnju gromača i potpornih suhozida te navodnjavanje i rasvjetu), Grad spreman financijski podržati. Temeljem Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir za postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, petorici krčkih srednjoškolaca, zajedno s njihovim mentorima, odobrene su zaslužene novčane nagrade. Tako se za postignuto prvo mjesto, učenici i mentori, nagrađuju s 1.000,00 kn, za drugo s 800,00 kn te za treće sa 600,00 kn, dok im se za sudjelovanje (bez osvojenih rezultata) dodjeljuje nagrada od 500,00 kn. Osim toga, odobrena je i potpora za nabavku knjiga kojima će se na kraju školske godine nagraditi najmarljiviji srednjoškolci.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Katici Topolčić iz Vrha, tijekom ljetnih mjeseci, dozvoljena je prodaja domaćih proizvoda od meda, i to na Placi, ispred župne crkve, u naselju Milohnići. Radi ograničenih financija i neuvrštavanja u ovogodišnji Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, donošenje konačne odluke vezane uz prijedlog Mjesnog odbora Poljica da se na njihovom području uredi jedan od poljoprivredno-šumskih puteva odgođeno je do jeseni.
U postupku rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, a nakon što je odrađena procedura bagatelne nabave za ustupanje radova na uređenju ulica za prilaz objektima u Zoni 26, u gradu Krku, i zaprimljene samo jedne ponude, one tvrtke GP Krk d.o.o. iz Krka, vrijedne 155.744,69 kn (s PDV-om), donesena je odluka o njezinom odabiru. Također, po odrađenom postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na sanaciji i uređenju dijela Društvenog doma u naselju Milohnići, i zaprimljene jedne ponude, one Obrta Gromača iz Kornića, vrijedne 77.523,75 kn (s PDV-om), ista je prihvaćena. Nakon što su na prethodnom sastanku Kolegija, po realiziranom postupku nabave, odobrene najpovoljnije ponude za ustupanje radova na izgradnji javne rasvjete na krčkom dijelu dionice Dunat - Punat te iznad kupališta Dražica, odnosno za ustupanje radova na uređenju kupališta Plav, Dražica i Črnike, zaključeno je kako će uskoro otpočeti radovi na dionici Dunat - Punat i kupalištu Črnika te kao takvi biti dovršeni do 15. lipnja, dok se preostali odgađaju za jesen.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a s ciljem uređenja poslovnog prostora smještenog na adresi Slavka Nikolića 38B, u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Teh projekt elektrotehnika d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 3.000,00 kn (bez PDV-a), za ispitivanje te izradu izvedbenog projekta i troškovnika tamošnjih elektroinstalacija. Nakon unesenih korekcija koje su se odnosile na eksterijer zgrade budućeg trgovačkog centra, prihvaćen je Nacrt prijedloga III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Uz to, prihvaćena je i ponuda licencirane restauratorice Marine Fernežir za istražne restauratorske radove na pročelju zgrade budućeg Multimedijalnog kulturnog centra Krk.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, načelno je prihvaćena ponuda tvrtke Lator d.o.o. iz Zagreba, vrijedna 211.587,50 kn, za uslugu izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za sva naselja Grada Krka (Bajčići, Brusići, Brzac, Kornić, Lakmartin, Linardići, Milohnići, Muraj, Nenadići, Pinezići, Poljica, Skrbčići, Vrh i Žgaljići) koja nisu obuhvaćena već postojećim Planom.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, Samostanu Sv. Marije iz Glavotoka, temeljem ponude tvrtke Ars restauro d.o.o. iz Sinja, odobrena je potpora vrijedna 22.500,00 kn (s PDV-om) za izvođenje restauratorskih radova na ostacima zidnog oslika u crkvi Bezgrešnog začeća Bl. Djevice Marije.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, sa zadaćom usvajanja na skorašnjem Gradskom vijeću, razmotreni su i prihvaćeni: prijedlog Izvješća Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015., prijedlog Izvješća Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2015., te prijedlog Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu. Pored toga, na inicijativu Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, prihvaćen je Ugovor o radu i sufinanciranju Turističke ambulante Krk za 2016. godinu, i to u razdoblju od 15. lipnja do 14. rujna. Izdvajanje Grada temeljem navedenog ugovora, kao i prethodne godine, iznosi 198.000,00 kn.