60. Kolegij: Za subvencioniranje nabave udžbenika i školskog pribora izdvojeno 131.000,00 kn

U uredu gradonačeknika, 10. studenog 2014. godine, održan je 60. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prezentiranjem informacije o broju učenika kojima je za tekuću školsku godinu subvencioniran trošak nabave udžbenika i školskog pribora. Tako je, doznajemo, ukupno 655 školaraca s područja Grada Krka primilo subvenciju u iznosu od 200,00 kn, što znači da je za nabavu udžbenika i školskog pribora iz gradskog proračuna izdvojeno 131.000,00 kn. Ako razmotrimo strukturu, subvenciju je ostvarilo 466 osnovnoškolaca iz krčke i vršanske jedinice Osnovne škole Fran Krsto Frankopan (93.200,00 kn), 155 srednjoškolaca iz krčke Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir (31.000,00 kn) te 34 srednjoškolca koji nastavu pohađaju u školama izvan otoka Krka (6.800,00 kn). Osim toga, dvadesetorici učenika, putem modela definiranog Socijalnim programom, u cijelosti su pokrivani troškovi nabave udžbenika i školskog pribora za što je izdvojeno ukupno 25.000,00 kn. Na inicijativu Mladena Bajčića iz Poljica, Malonogometnom klubu Rođaci, aktivnom već više od 30 godina, dodijeljena je potpora u iznosu od 5.000,00 kn, za izdavanje knjige koja će, uz bogat foto-dokumentarni dio, pružiti prikaz razvoja malog nogometa na otoku Krku od 1972. pa sve do danas. Novom listu odobreno je 1.250,00 kn, za objavu priloga kojim će se, uz fotografiju i kratak opis, predstaviti svi prvi razredi osnovnih škola na području naše županije. Izdavačkoj kući Eskadrila iz Zagreba dana je suglasnost da tijekom promocije nedavno objavljenih zbirki ruskih bajki, ali i izložbe ilustracija Dagmar Franolić, u prostoru Galerije Decumanus može vršiti njihovu prodaju.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, temeljem dostavljene dokumentacije, a sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, prihvaćena je žalba Adriana Novosela iz Poljica vezana uz oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa za ozakonjenje završene, slobodnostojeće, manje zahtjevne stambene zgrade izgrađene u naselju Poljica. Osim toga, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, prihvaćena je i žalba Hrvoja Perkovića Šantara iz Vrha te mu se popust na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjenje završene, slobodnostojeće, zahtjevne stambene zgrade izgrađene u naselju Vrh, odobrava za čitav obujam, a ne, kao što je prethodno uvaženo, za njegovu polovicu. Temeljem Zaključka s jednog od prijašnjih Kolegija, napravljen je, a danas i analiziran, konkretan prikaz situacije vezane uz slijevanje oborinskih voda u dijelu ulica Krčkih iseljenika i Narodnog preporoda. Temeljem tog izvješća u narednoj će se godini osigurati sredstva za uređenje odvodnje slivnih oborinskih voda s najkritičnijih točaka. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, u Program održavanja komunalne infrastrukture za narednu godinu načelno je ušao projekt uređenja puta (dugačkog oko 700 m) na dionici Kapovci - Nenadići, koji sukladno troškovniku tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Krka, donosi radove vrijedne 44.062,50 kn (s PDV-om). Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Ind-eko d.o.o. iz Rijeke na iznos od 7.990,00 kn (bez PDV-a) kako bi se očistio spremnik za gorivo u Društvenom centru Krk.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je odluka kojom Grad Krk i u narednom dvogodišnjem razdoblju ostaje pri postojećoj Politici kvalitete. Također, prihvaćene su i dvije ponude: najprije riječke tvrtke NetCom za izradu interaktivne online ankete vrijedne 4.800,00 (bez PDV-om) te krčke tvrtke Frisd d.o.o. za nabavu novog LCD projektora (InFocus IN114a) vrijednog 2.999,00 kn (bez PDV-a).
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je prijedlog okončane situacije Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa u ukupnoj vrijednosti od 77.725,50 kn (bez PDV-a) vezan uz izgradnju javne rasvjete na području Grada Krka. Kako isti sadrži naknadne radove, oni će, bez obzira na to što ne uvećavaju vrijednost osnovnog ugovora, uz prethodno odobrene naknadne radove procijenjene na 15.295,00 kn (bez PDV-a), biti uređeni aneksom ugovora. S ciljem uređenja odvodnje oborinskih voda u dijelu Ulice Josipa Pupačića u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja za izvedbu upojnog bunara bušenjem u iznosu od 19.500,00 kn (bez PDV-a) te ponuda Obrta za građevinarstvo ZFO iz Kornića za izradu slivne šahte s vodolovkom u iznosu od 3.755,00 kn (bez PDV-a). Kako bi se oborinska odvodnja uredila i u dijelu Ulice Krčkih iseljenika prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo ZFO iz Kornića za izradu linijske rešetke u iznosu od 19.975,00 kn (bez PDV-a). Uz to, razmotrene su i prihvaćene Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, temeljem inicijative Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske, Uprave za trgovinu i unutarnje tržište, kojom se prikupljaju podaci o aktivnostima jedinica lokalne i regionalne samouprave na području sigurnosti dječjih i sportskih igrališta, najprije će se zatražiti ponude za sanaciju i godišnje održavanje dvaju dječjih igrališta na području grada Krka - Portapizana i Dražica - dok će gradsko Komunalno društvo Vecla, uz angažman stručnjaka za arborikulturu, provjeriti stabilnost tamošnjih stabala.