16. Kolegij: Grad Krk pomaže realizaciju projekta Hrvatska iz zraka

U uredu gradonačeknika, 14. listopada 2013. godine, održan je 16. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem rasporeda korištenja prizemne dvorane Društvenog centra Krk koju će odsad dijeliti Gradski pjevački zbor Krk, Udruga Zlatni otok pjeva i grupa građana. Na zamolbu krčkog Streličarskog kluba Maura kal prihvaćena je ponuda Zanatskog obrta Meštrija iz Krka za izradu i postavljanje kuka na nosive grede o koje se može okačiti mreža kako bi u prostoru nove sportske dvorane osnovne škole (njezinoj galeriji) članovi spomenutog udruženja mogli nesmetano trenirati. Riječ je o radovima vrijednim 3.413,75 kn. Na inicijativu KEK-a, Kluba za ekspedicionizam i kulturu, odobren je iznos od 3.000,00 kn za realizaciju projekta Hrvatska iz zraka, kojem je zadaća Hrvatsku, pa tako grad Krk, najsuvremenijim fotografskim metodama dokumentirati iz zraka, i to za potrebe časosipa National Geographic.
Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije Dječjem vrtiću Katarina Frankopan, za potrebe kuhinje, odobrena je nabava profesionalne planetarne mješalice po cijeni od 8.610,23 kn, sukladno ponudi tvrtke Comet d.o.o. iz Krka. Zahvaljujući prijevremenoj uplati obveze po komunalnom doprinosu, prihvaćen je zahtjev tvrtke Plodine d.d. Rijeka za nov obračun kamata za obročnu otplatu komunalnog doprinosa vezanog uz izgradnju poslovne zgrade u gradu Krku za razdoblje od 01. svibnja do 01. studenog 2013. godine. U nastavku, razmotreno je Izvršenje Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 01. rujna, ove godine. Sukladno obrazloženju, prihodi su, u skladu s planom, ostvareni u iznosu od 48.390.978,33 kn, a rashodi u iznosu od 47.190.147,22 kn. Raspravljene su i prihvaćene Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija Republike Hrvatske koje će uskoro biti proslijeđene proračunskim korisnicima.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe odlučeno je kako će se Prekršajnom sudu u Krku produžiti ugovor o zakupu poslovnog prostora smještenog na adresi Trg Bana Josipa Jelačića 5, ukupne površine 78,80 m2, a za koji je utvrđena početna cijena od 433,40 EUR. Najpovoljnijim natjecateljem za davanje u (petogodišnji) zakup dijela z.č. 1478/1, k.o. Kornić (okućnica), površine 169 m2, utvrđen je Klaudio Sindičić iz Kornića, ponudivši zakupninu u iznosu od 170,00 kn. Najpovoljnijim natjecateljem za davanje u (desetogodišnji) zakup poslovnog prostora u prizemlju negdašnje škole/doma u naselju Skrpčići kojeg čine prodajni prostor površine 52,20 m2 i pomoćni prostor površine 18,10 m2, utvrđena je Trgovina Krk d.d., ponudivši zakupninu u iznosu od 205 EUR. Kako se radi o derutnom prostoru, Grad je spreman vrijednošću zakupnine sudjelovati u njegovu uređenju. Prihvaćen je prijedlog HEP-a, Elektroprimorja Rijeka, za zaključenje ugovora o darovanju z.č. 1032/11, površine 30 m2, k.o. Krk, radi rješavanja dokumentacije, a potom i izgradnje trafostanice TS 20/0,4 kV, Vidikovac 2.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na znanje je primljena ponuda Zanatskog obrta Meštrija iz Krka za rekonstrukciju postojećih prometnih barijera na Vratima slobode u gradu Krku, a dodatna ponuda, za nešto funkcionalnije riješenje, zatražiti će se od tvrtke Crtorad d.o.o. iz Varaždina. Sukladno dogovoru, prihvaćeni su računi ovlaštenog arhitekta Tomislava Kukina iz Rijeke za izradu projekta (konceptualni i troškovnički prijedlog), projektni nadzor i tehničko savjetovanje prilikom izvedbe dijela plaže ispod Depadance Tamaris (13.625,00 kn) te dijela plaže ispod Hotela Bor (14.625,00 kn) u gradu Krku. Također, prihvaćena je ponuda tvrtke Trumm d.o.o. iz Malinske za izgradnju asfaltnog nosivog sloja na dijelu spojne ceste od Supermarketa Konzum do Supermarketa Plodine u gradu Krku, u dužini od 128,03 m iliti 832,15 m2.