Javni poziv za prijavu projektnih ideja za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Kvarnerski otoci za razdoblje od 2022. - 2027. godine

Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci (u daljnjem tekstu: LAG Kvarnerski otoci) objavljuje Javni poziv za prijavu projektnih ideja za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Kvarnerski otoci za razdoblje od 2022. - 2027. godine.

LAG Kvarnerski otoci poziva sve zainteresirane građane, tvrtke, obrte, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, udruge, javne ustanove i institucije isključivo s područja grada Cresa, Krka i Malog Lošinja te općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik da prijave svoje projektne ideje koje mogu doprinijeti podizanju kvalitete života stanovnika na području LAG-a te gospodarskom, infrastrukturnom i društvenom razvoju područja.

Prikupljene projektne ideje će se ocijeniti sukladno propisanoj metodologiji te će se tako kreirati lista projekata koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, CLLD programa te drugih fondova i izvora financiranja.

Cilj ove aktivnosti jest uspostavljanje baze projekata te izrade akcijskog plana provedbe lokalne razvojne strategije (u daljnjem tekstu: LRS). Ujedno, ovim putem pruža se mogućnost svim zainteresiranim lokalnim dionicima da kandidiraju vlastite razvojne ideje za zajedničku razvojnu strategiju.

Ovaj Javni poziv nije namijenjen financiranju projekata, već se provodi isključivo s ciljem izrade baze projekata i definiranja LRS, a vlasništvo nad projektnim idejama će se u potpunosti poštivati.

Preporučljivo je da projektni prijedlozi imaju veći krug korisnika, odnosno širu ciljanu skupinu te veći utjecaj na razvoj zajednice.

Krajnji rok za prijavu projektnih ideja je 30. rujan 2022. godine. Svaki prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga, svaki na zasebnom obrascu.

Prijava na Javni poziv dostavlja se na obrascu iz priloga ovog Javnog poziva, i to osobnim dolaskom, e-mailom na: lag@kvarnerski-otoci.hr ili poštom na adresu: LAG Kvarnerski otoci, Šetalište svetog Bernardina 6d, 51500 Krk. 

Za daljnje informacije ili u slučaju nejasnoća potrebno je kontaktirati telefonom na: 095/858-8231.