Javni poziv Primorsko-goranske županije za prijavu razvojnih programa i projekata

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv za prijavu razvojnih programa/projekata koji će se sufinancirati iz programa ravnomjernog razvitka, kao dijela ovogodišnjeg županijskog Proračuna. Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 15. studenog, ove godine.

   
 
U ovogodišnjem Proračunu Primorsko-goranske županije, na stavci Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka, planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata jedinica lokalne samouprave od značaja za Primorsko-goransku županiju, odnosno usmjerenih na ravnomjerni razvitak na području županije Primorsko-goranske županije, i to za aktivnosti vezane uz infrastrukturu.
Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave i komunalna trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije. Prijave se mogu poslati za sufinanciranje programa/projekata koji će se provoditi tijekom 2014. godine. Na ovaj Javni poziv ne može se prijaviti program/projekt kojeg sufinancira drugi upravni odjel Primorsko-goranske županije.
 
Kriteriji za odabir programa/projekta su sljedeći:
 
 • kvaliteta programa [sadržaj i svrha projekta],
 • cilj  projekta i očekivani rezultati,
 • usklađenost prijedloga s razvojnim planovima,
 • povezanost s drugim projektima na lokalnoj ili regionalnoj razini,
 • utjecaj na razvoj,
 • utjecaj na okoliš,
 • indeks razvijenosti,
 • financijsko učešće jedinice lokalne samouprave i
 • sufinanciranje iz EU sredstava.
 
Prijava projekta provodi se ispunjavanjem sadržaja i dostavom Prijavnog obrasca koji se preuzima sa službenih Internet stranica Primorsko-goranske županije [pgz.hr], pod rubrikom Natječaji/Ostali natječaji, ili iz priloga ove obavijesti. Prijavni obrazac mora biti u cijelosti ispunjen, potpisan i ovjeren uz prateće priloge po potrebi ovisno o projektu.
 
Prijave se mogu dostaviti na tri načina: 
 
 1. poštom preporučeno na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima [Prijava za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka], Slogin kula 2, 51000 Rijeka;
 2. osobnom dostavom u Pisarnicu Primorsko-goranske županije na adresi Slogin kula 2, 51000 Rijeka;
 3. putem elektronske poste na adresu: biljana.stipetic@pgz.hr. [Ako se prijava dostavlja putem elektronske pošte potrebno je skenirati stranicu obrasca s pečatom i potpisom ovlaštene osobe.]
 
Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u predmetnom programu Proračuna Primorsko-goranske županije, a najkasnije do 15. studenog 2014. godine. Nepotpune prijave, prijave zaprimljene nakon iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na brojeve 051 351 903 ili 351 900. Sve obavijesti i promjene vezane uz javni poziv bit će objavljene na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije [pgz.hr].