Javni natječaj za vizualni identitet i ime maskote Ponikve eko otok Krk

Temeljem Odluke Skupštine Ponikve eko otok Krk d.o.o., Uprava Društva, s namjerom promidžbe otoka, nedavno je raspisala Javni natječaj za vizualni identitet i ime maskote tvrtke Ponikve eko otok Krk na koji se svi zainteresirani kreativci ili autorski timovi mogu javiti zaključno s 31. ožujkom 2016. godine.

Sudionici Natječaja svoja autorska rješenja prijavljuju za vizualni identitet i ime maskote, ali, ako to žele, svoje prijedloge mogu ponuditi samo za vizualni identitet maskote, odnosno samo za njezino ime. Prijaviti se može jedno ili više autorskih rješenja, s time da je za svako potrebno ispuniti i dostaviti kompletnu natječajnu dokumentaciju koju čine: prijavnica, color print autorskog rješenja za vizualni identitet maskote (format: A4), odnosno autorsko rješenje maskote u odgovarajućem digitalnom formatu (.ai ili .psd) pohranjeno na CD-u/DVD-u.
Najbolja autorska rješenja za vizualni identitet i ime maskote birat će se odvojeno, tako da izabrani vizualni identitet maskote može biti prijedlog jednog autora ili autorskoga tima, a izabrano ime maskote prijedlog drugog autora ili autorskoga tima. Nagrada za najbolji vizualni identitet maskote iznosi 25.000 kuna (neto), a nagrada za najbolje ime maskote 10.000 kuna (neto).
Autorska rješenja šalju se preporučenom pošiljkom na adresu Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51 500 Krk, s naznakom Za natječaj - vizualni identitet i ime maskote ili se mogu dostaviti osobno, svakim radnim danom od 09.00 do 14.00 sati. Međutim važno je istaknuti kako sva autorska rješenja moraju pristići 31. ožujka, do 13.00 sati. 
Rezultati Natječaja na Internet stranicama Ponikve bit će objavljeni najkasnije do 15. svibnja 2016. godine. U slučaju da niti jedno prispjelo autorsko rješenje ne ispuni očekivanja Ocjenjivačke komisije zadužene za odabir, zadržano je pravo da se djelomično (bilo za vizualni identitet, bilo za ime maskote) ili u cijelosti poništi Natječaj, bez izbora najboljeg rješenja, i bez ikakvih obveza prema sudionicima Natječaja. Sva dodatna pojašnjenja povezana s Natječajem mogu se zatražiti mailom na info@ponikve.hr.