Javna rasprava (savjetovanje) o Projektu izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije u Krku

Grad Krk, kao nositelj projekta (NP), pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije u Gradu Krku. Tim se projektom planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network - NGA mreža) otvorenog pristupa, koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi, dugoročni, društveni i gospodarski razvitak Grada Krka.
Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Grad Krk, sukladno strukturnim pravilima ONP-a, pokreće javnu raspravu (tzv. drugu javnu raspravu ili drugo javno savjetovanje) projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije u Gradu Krku. 
 
Javna rasprava traje od 01. veljače do 03. ožujka 2017. godine.
 
Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvaćaju:
 
  1. Dopis Nositelju ONP-a (NOP-u) o pokretanju javne rasprave, preuzmite ovdje
  2. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu projekta, preuzmite ovdje
  3. Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI), preuzmite ovdje
  4. Prilog B nacrtu PRŠI-ja (tablica za određivanje boja - mapiranje), preuzmite ovdje.
 
Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 03. ožujka 2017. godine u 15.00 sati na sljedeću adresu elektroničke pošte Grada Krka: sdmgk-prsi-jr@grad-krk.hr.