Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na Krku

Primorsko-goranska županija temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje početak Javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.
 
1. Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a (u daljnjem tekstu Studija) započet će 30. listopada, a trajat će do 28. studenoga 2017. godine.
 
2. Tijekom javne rasprave, javni uvid u Studiju može se obaviti u:
 
  • Velikoj vijećnici Općine Omišalj, Omišalj, Prikešte 13, radnim danom od 09.00 do 16.00 sati,
  • Informativnom centru Grada Rijeke - RI INFO, Rijeka, Korzo 18 b, radnim danom od 08.00 do 10.00 te od 14.00 do 16.00 sati. 
 
3. Studija će s danom početka Javne rasprave biti objavljena i na Interent stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, i to: ovdje.
 
4. Javno izlaganje o Studiji održat će se:
 
  • u srijedu, 15. studenoga 2017. godine, u sportskoj dvorani Osnovne škole Omišalj u Omišlju, Baječ 8, s početkom u 17.00 sati.
 
5. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:
 
  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, 
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš, te na e-mail adresu: jelena.canik@pgz.hr zaključno s danom završetka Javne rasprave. 
 
6. Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o Javnoj raspravi.