Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 45/22) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka, klasa: 350-03/22-01/01, ur. broj: 2170-09-02/1-23-26, od 09. listopada 2023. godine, objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku.

1. Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku (u nastavku teksta: Prijedlog) započinje 04. prosinca 2023. i završava 14. prosinca 2023. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu obaviti u prostorijama Grada Krka na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2 u Krku, i to radnim danom od 09.00 do 11.30 sati, te na web stranici Grada Krka.

3. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera Prijedloga održat će se dana 06. prosinca 2023. godine u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 11.00 sati.

4. Mišljenja, prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u vezi Prijedloga mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

  • u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Krka ili dostaviti poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51 500 Krk ili na mail adresu: ines.galjanic@grad-krk.hr,
  • upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti u Gradu Krku.

Mišljenja, prijedlozi, primjedbe i  pisana očitovanja koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku preuzmi
1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku preuzmi
2. Obrazloženje preuzmi
3. Sažetak za javnost preuzmi