Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 29. siječnja 2013. godine, održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 21. prosinca 2012. godine
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Krk
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
 
 
Dopuna Dnevnog reda:
 
 - jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske lučke uprave Krk