13. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njezin predsjednik Nikša Franov, održat će se u ponedjeljak, 25. rujna 2023. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

 

01. Mirovanje mandata članici Gradskog vijeća i početak obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća, i to:

a) Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata članici Gradskog vijeća, određivanje zamjenice i početak obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća s prilozima (obavijest o stavljanju mandata u mirovanje i podnesak u vezi određivanja zamjenice članice);

b) prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća.

Materijal preuzmite ovdje: 1 i 2.

 

02. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. lipnja 2023. godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

03. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2 i 3.

 

04. Izvješće Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

05. Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

06. Prijedlog Odluke o kratkoročnom okvirnom kreditu Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

07. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

08. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

09. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta (kupnja k.č. 2292/1, površine 655 m2, i k.č. 2292/2, površine 255 m2, obje k.o. Krk-grad, vlasništvo Pešić Ivice, Čavle, Cernik 231/1, koje zemljište se nalazi u zoni javne i društvene namjene na području Sv. Lucija u gradu Krku).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđenju osnivanja i dopune djelatnosti u novom prostoru Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan.

Predlagatelji: Gradonačelnik i Ustanova.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

11. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2024. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

12. Prijedlog Zaključka o organiziranju provođenja rada za opće dobro bez naknade.

Predlagatelj: Goran Marević, član Gradskog vijeća.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

13. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Mandatne komisije.

Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

Dopuna Dnevnog reda, od 21. rujna 2023. godine:

 

14. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka.

Predlagatelji: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.