12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Nikša Franov, održat će se u utorak, 27. lipnja 2023. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

 

01. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 22. svibnja 2023. godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

02. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. s prilozima:

a) Knjiga izdanih računa 2022. godine;

b) Izvod iz knjige javnog duga za 2022. godinu;

c) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01. 01. do 31. 12. 2022. godine;

d) Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu;

e) Izvještaji proračunskih korisnika o izvršenju financijskih planova za 2022. godinu:

– Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk,

– Centar za kulturu Grada Krka,

– Gradska knjižnica Krk,

– Javna vatrogasna postrojba Grada Krka.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

03. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

04. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

05. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

06. Izvješća o izvršenju/korištenju, i to:

a) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu;

b) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu;

c) Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2022. godini;

d) Izvješće o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2022. godini

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

07. Izvješća programa u društvenim djelatnostima za 2022. godinu, i to:

a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2022. godinu;

b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu;

c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu;

d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu

e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

08. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2023. godinu i projekcija za 2024. - 2025. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

09. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

10. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

11. Prijedlog I. izmjene (i dopune) programa u društvenim djelatnostima za 2023. godinu, i to:

a) I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu;

b) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu;

c) I. Izmjene Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu;

d) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

12. Prijedlozi izmjena programa, i to:

a) Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu;

b) Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

14. Prijedlog Odluke o prijenosu sjednica Gradskog vijeća.

Predlagatelj: Goran Marević, član Gradskog vijeća.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

15. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prihvaćanju sufinanciranja provedbe projekta Ribarska luka Krk u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa.

Predlagatelj: Goran Marević, član Gradskog vijeća.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

16. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.