11. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Nikša Franov, održat će se u ponedjeljak, 22. svibnja 2023. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

 

01. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 09. ožujka 2023. godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

02. Izvješće o radu davatelja javne usluge za izvještajnu 2022. godinu: Ponikve eko otok Krk d.o.o. (Obrazac IRDJU).

Podnositelj Izvješća: Ivan Jurešić, pomoćnik direktora Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

03. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja - 31. prosinca 2022. godine.

Prijedlog - Izvješće o izvršenim mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada za 2022. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

04. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.

Predlagatelj: Goran Marević, član Gradskog vijeća Grada Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

05. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.

Predlagatelj: Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

06. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Krk.

Predlagatelji: Gradska knjižnica Krk i Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

I. Dopuna Dnevnog reda:

 

07. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

II. Dopuna Dnevnog reda:

 

08. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan.

Predlagatelji: Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk i Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

09. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan.

Predlagatelji: Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk i Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

10. Pitanja i odgovori.