06. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

06. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Nikša Franov, održat će se u srijedu, 13. travnja 2022. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

 

01. Usvajanje Zapisnika s 05. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 31. siječnja 2022. godine.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

02. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

03. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Grad Krk.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

04. Izvješće Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine.

Prilog: Izvješće o izvršenim mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada za 2021. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

05. Izvješće o radu davatelja javne usluge: Ponikve eko otok Krk d.o.o. (Obrazac IRDJU)

Podnositelj Izvješća: Ivan Jurešić, pomoćnik direktora Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

06. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

07. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Trgovačkom društvu Smart island Krk d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

08. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

09. Prijedlog Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće Gradonačelnika.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

10. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima Gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.

Predlagatelji: Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka i Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

13. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka.

 Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

14. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

Dopuna Dnevnog reda:

 

15. Prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Krka za 2021. godinu.

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Krka.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

16. Pitanja i odgovori.