24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Brusić, održat će se u četvrtak, 11. ožujka 2021. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

01. Izvješće Mandatne komisije o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća s Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju činjenice - davanja ostavke (Vilima Pape i Ivane Purić) i davanje prisege.

Podnositelj Izvješća: Mandatna komisija.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

02. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 14. prosinca 2020. godine.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

03. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krka za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

04. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

05. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

06. Prijedlog Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

07. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u k.o. Krk - grad (k.o. Krk).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

08. Prijedlog Odluke o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u predškolskoj ustanovi Grad krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

09. Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa unutar groblja na području Grada Krka.

Predlagatelji: Vecla d.o.o. Krk i Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

11. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka:

 

a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih Grada Krka s popisom važećih kandidatura;

b) Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka.

 

Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

12. Pitanja i odgovori.

 

Dopuna Dnevnog reda, od 10. ožujka:

 

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a za projekt Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.