16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Brusić, održat će se u srijedu, 25. rujna 2019. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 11. srpnja 2019. godine.

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

02. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu.

 

a) Izvod iz knjige javnog duga do 30. lipnja 2019. godine.

b) Izvršenje Plana razvojnih Programa za razdoblje od 01. siječnja - 30. lipnja 2019. godine.

c) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01. siječnja - 30. lipnja 2019. godine.

 

Podnositelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

03. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

Podnositelj: Gradonačelnik.

 

Izvještaj preuzmite: ovdje.

 

04. Prijedlog Odluke I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

05. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

06. Prijedlozi Izmjena Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava turističke i ekološke pristojbe te spomeničke rente:

 

a) Prijedlog Izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2019. godinu.

b) Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2019. godinu.

c) Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

07. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

08. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

09. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju sudaca (suca) porotnika Županijskog suda u Rijeci.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

12. Pitanja i odgovori.