07. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

07. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 28. ožujka 2018. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 06. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 30. siječnja 2018. godine.

 

02. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu s prilozima:

 

  • Knjiga izdanih računa 2017. godine;
  • Izvještaj o prihodima i rashodima od 01. 01. do 31. 12. 2017., HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka;
  • Izvod iz knjige javnog duga za 2017. godinu;
  • Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu.

 

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

03. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

04. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

05. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

06. Prijedlozi Izvješća o izvršenju Programa/Plana raspodjele sredstava boravišne, ekološke i spomeničke pristojbe/rente, i to:

 

  • Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu;
  • Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2017. godinu;
  • Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu.

 

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

07. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

08. Prijedlog Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

09. Prijedlog Odluke o utvrđivanju početnih cijena za kupoprodaju i zakup zemljišta u vlasništvu Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to: 1/3 dijela k.č. 2352/7, k.o. Krk - grad (1/3 dijela z.č. 28/18, k.o. Krk), koja parcela u navedenom suvlasničkom dijelu ima površinu od 516 m2.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

11. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu zemljišta, i to: ( k.č. 2569/3, k.o. Krk - grad (z.č. 643/3, k.o. Krk), površine 312 m2 i k.č. 2568/4, k.o. Krk - grad (z.č. 649/16, k.o. Krk), površine 667 m2, za zemljište na području DPU Zone 26 u gradu Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

12. Prijedlog Odluke za priznavanje prava suvlasništva u Lovačkom društvu Kamenjarka sa sjedištem u Korniću, na 1/3 dijela z.č. 2060/2, k.o. Kornić (Lovački dom u Korniću) na temelju ulaganja u izgradnju.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

14. Prijedlog Analize i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite i to:

 

  • Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2017. godinu;
  • Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2018. godinu (s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje).

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

 

16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

 

17. Pitanja i odgovori.

 

Napomena: Prilozi uz pojedine točke Dnevnog reda bit će objavljeni naknadno!