15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se u utorak, 28. travnja 2015. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 19. ožujka 2015. godine.
Materijal preuzmite: ovdje.
 
02. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu s prilozima:
 
  • Knjigom izdanih računa 2014. godine;
  • Izvještajem o prihodima i rashodima od 01. 01. do 31. 12. 2014., HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka;
  • Izvodom iz knjige javnog duga za 2014. godinu;
  • Tekućom proračunskom rezervom za 2014. godinu;
  • Financijskim izvještajem proračunskih korisnika Grada Krka za 2014. godinu, i to: Centra za kulturu Grada Krka, Gradske knjižnice Krk, Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu. 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka i pisma namjere o suradnji JLS-a otoka Krka na provedbi projekta.
Materijal preuzmite: ovdje.
 
Predlagatelji: Skupština Ponikve voda d.o.o. Krk i Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat.
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Odluke o izradi izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Materijal preuzmite: ovdje.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Krka. 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja Grada Krka 2014. - 2020.
Materijal preuzmite: ovdje.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Prijedlog Odluke o izradi strategije turizma.
Materijal preuzmite: ovdje.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
10. Pitanja i odgovori.