E-savjetovanje: Javni poziv Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske pokrenulo je e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II, u kojem je moguće sudjelovati sve do 15. srpnja 2019. godine, s time da se poveznica nalazi: ovdje.

Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, Investicijskog prioriteta 1b, specifičnog cilja 1b1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a njime će se državne potpore dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz potpore za projekte istraživanja i razvoja te regionalne potpore za ulaganje.

Prioritetna os 1 u okviru OPKK-a ima za cilj poboljšati inovativnost hrvatskog gospodarstva putem poticanja primijenjenih istraživanja, razvoja i inovacija, unapređenje suradnje između gospodarstva i znanstveno-istraživačkog sektora te aktivnosti razvoja i transfera tehnologija. U sklopu specifičnog cilja 1b1 podržavat će se razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.

Savjetovanje omogućuje svim potencijalnim prijaviteljima, kao i najširoj zainteresiranoj javnosti, da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije.