Deveti natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici Grada Krka

1. Turistička zajednica Grada Krka raspisuje deveti natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka. Autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti.

 

2. Suveniri odabrani na prethodnim natječajima, imaju li kontinuiranu produkciju i prisutnost na tržištu, ne moraju se iznova predlagati već zadržavaju pravo korištenja tada dobivene markice.

 

3. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.

 

4. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

 

5. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija [fotografije i video materijali]. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade sačinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za otočno podneblje karakterističnih materijala.

 

6. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.

 

7. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenoj ambalaži, te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog natječaja.

 

8. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivat će višečlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka. Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, inovativnost, maštovitost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija - ambalaža, visoki estetski standardi, poštivanje ekoloških načela te cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i otoka Krka.

 

9. Ovogodišnji natječaj uz prethodno istaknute kriterije prednost će dati suvenirima koji na različite načine interpretiraju kulturne, kulturološke i turističke vrijednosti grada Krka, uzimajući u obzir njegovo povijesno nasljeđe, bogatstvo arhitektonske, kiparske, slikarske i arheološke baštine te posebnost prirodnih ambijenataVodeći se najrecentnijom krčkom manifestacijom Camino tjednom, kojom je početkom listopada prošle godine, slijedom srednjovjekovnih hodočasničkih staza otoka Krka, započelo obilježavanje službene hrvatske Camino rute kao dijela europske mreže hodočasničkih putova sv. Jakova, naglasak se stavlja na prihvaćanje kreativnih izazova koje mogu potaknuti životi svetaca što se dotiču grada i otoka Krka, njihova specifična ikonografija te s njima povezana simbolika. Pa krenimo baš sa sv. Jakovom (Starijim), inače apostolom čije je štovanje dovelo do utemeljenja jednog od najvećih svjetskih hodočasničkih centara - Santiaga de Compostele (Španjolska), a kojem su i otočani posvetili župnu crkvu u naselju Kornić. Ovog sveca često ćemo prikazanog vidjeti kao hodočasnika sa šeširom široka oboda i plaštem, a njegov osobit atribut, jakovska kapica, najčešće mu krasi šešir ili plašt. Upravo je ta stilizirana školjka prerasla u simbol kojim se diljem Europe obilježavaju segmenti mreže hodačasničkih putova sv. Jakova. Nadalje, grad Krk, može se podičiti s čak dva patrona - sveca zaštitnika: sv. Kvirinom i sv. Lovrom, i dok Lovrove bogomolje (na području grada) više nema, Kvirinu je posvećena jedna od naših najnetipičnijih ranoromaničkih crkava, a koju posebnom u njezinoj dvoetažnosti čini i zemljopisna orijentacija, budući da joj je apsida usmjerena prema jugu. Sv. Lovru uglavnom ćemo, kao arhiđakona rimske Crkve, vidjeti u đakonskoj odjeći s palmom u ruci, simbolom mučeništva, dok mu je posebna oznaka žar (roštilj) na kojem je bio pogubljen, a ponekad i zdjela iliti vreća s novcem što asocira na dijeljenje crkvenog blaga. Sv. Kvirin, kao mučenik, također se utjelovljuje kao đakon s palminom granom, dok mu je atribut mlinski kamen. No, vrijedno je, u ovom kontekstu, spomenuti i ikonografiju ovog sveca na poznatom poliptihu Girolama da Santacrocea u samostanskoj crkvi na otočiću Košljunu gdje, umjesto uobičajenih oznaka, sv. Kvirin nosi mapu zidinama zaštićenog grada Krka. Dodajmo tome, kako franjevačka tradicija prenosi da se sv. Franjo Asiški za vrijeme jednog od svojih putovanja, zbog nevremena, zaustavio upravo u Krku gdje ga je primio pustinjak koji je prihvatio njegovo učenje, nakon čega je i na otoku utemeljen franjevački red. Sv. Franjo općenito se prikazuje u habitu svoga reda, često kako od serafa prima stigme, a pored njih, njegovi su glavni atributi: lubanja, ljiljan, raspelo, vuk i janje (a ponekad i druge životinje). O tome svjedoči i maleni reljef s prikazom iz života tog popularnog sveca na pročelju kuće u krčkoj starogradskoj jezgri, nadomak povijesnog Trga Kamplin, dok na samome trgu, na jednoj od kula Frankopanskog kaštela, možemo naići na primjerak svima dobro poznatog motiva - reljef krilatog lava sv. Marka, inače simbol Mletačke Republike, ujedno i atribut spomenutog evanđelista. No, ovaj niz tek je maleni dio bogate tradicije što je baštine grad i otok Krk, a koja može poslužiti kao neiscrpno vrelo inspiracije i kreativnosti.

 

10. S obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijet će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja markice Dar iz Krka. Svi odabrani suveniri bit će predstavljeni putem posebno dizajnirane internetske platforme [trenutno u izradi], gdje će uz fotografije biti dostupne i osnovne informacije o svakom pojedinom suveniru, i to naziv, podatci o autoru/proizvođaču te kontakt. Prethodno odabrani suveniri za koje se pokazalo da nemaju kontinuiranu produkciju i nisu prisutni na tržištu, bit će uklonjeni iz sadržaja spomenute internetske platforme.

 

11. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratit će se autorima/proizvođačima.

 

12. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima. 

 

13. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

 

14. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 01. ožujka 2020. godine [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu:

 

Turistička zajednica Grada Krka

Vela Placa 1/1

51500 Krk

s naznakom: za 9. natječaj za prijavu rješenja suvenira.

 

15. Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]51 221 414.

 

16. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.    

 

17. Obavijest o rezultatima natječaja bit će u roku od 40 dana od završetka natječaja objavljena na službenim Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.

 

18. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete. 

 

19. Natječaj je otvoren od 15. siječnja, zaključno do 01. ožujka 2020. godine, a objavljen je na Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.