17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održati će se u srijedu, 30. rujna 2015. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika sa 16. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 16. srpnja 2015. godine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
02. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
03. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, s projekcijama za 2016. i 2017. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
04. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Podnositelj Izvještaja: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
05. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2015. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
06. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
07. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
08. Prijedlog Odluke o Izmjenama Odluke o plaćama Gradonačelnika, Zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
09. Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, i to:
 
  • Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk;
  • Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
 
Predlagatelji: Gradonačelnik i Upravno vijeće Ustanove.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.
 
10. Pitanja i odgovori.