04. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

04. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u četvrtak, 30. studenog 2017. godine, u uredu gradonačelnika Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
 
01. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. rujna 2017. godine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
02. Prijedlozi odluka o utvrđivanju kapitalnih projekata Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka, i to:
 
a) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka: Rekonstrukcija građevine u gradu Krku i prenamjena u Multimedijalni kulturni centar;
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.
 
b) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka: Gradnja gradske primarne prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake U-3.1;
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.
 
c) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka: Gradnja nerazvrstane ceste Mali Kartec u gradu Krku.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
04. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite i spašavanja za područje Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.
 
05. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka:
 
a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka s popisom važećih kandidatura;
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.
 
b) Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.
 
Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.
 
06. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci.
Predlagatelj: Gradonačelnik i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.
 
07. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.
 
08. Pitanja i odgovori.
 
Dopuna Dnevnog reda:
 
09. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu ŽIČARA UČKA d.o.o. Matulji.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
10. Prijedlog Zaključaka u vezi projekta izgradnje plutajućeg terminala u Omišlju.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.