03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
 
01. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 11. srpnja 2017. godine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
02. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.
Podnositelj Izvještaja: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
03. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
04. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
05. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
06. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
07. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
08. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
09. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka koji prethodi postupku potpunog izvlaštenja nekretnina koje ulaze u sastav dijelova sabirne ulice SU 8 u zoni POS-a u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka koji prethodi postupku potpunog izvlaštenja nekretnina koje ulaze u sastav primarne prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake U-3.1 na području DPU-a dijela Kružnog toka i Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
11. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta /k.č. 2572 k.o. Krk - grad (z.č. 1044/9 k.o. Krk) u površini od 1.021 m2/.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
12. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta /k.č. 2211/9 k.o. Krk - grad (z.č. 1032/9 k.o. Krk) površine 790 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u gradu Krku, koje se nalazi na području obuhvata DPU-a Mali Kankul/.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra /na k.č. 4032/3 k.o. Krk - grad (z.č. 1950/8 k.o. Krk) površine 400 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 7539 kao javno dobro, putevi/.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra /na k.č. 4032/17 k.o. Krk - grad (z.č. 1950/17 k.o. Krk) površine 80 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 7539 kao javno dobro, putevi/.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
15. Prijedlozi odluka o izmjeni Odluke i utvrđivanju novih kapitalnih projekata Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka, i to:
 
  • Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka;
  • Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka - Izgradnja nadstrešnice iznad dijela tribina na Sportskom centru Josip Pepi Uravić u gradu Krku;
  • Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka - Izgradnja boćališta u sklopu sportsko-rekreacijskog centra u gradu Krku.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Dodatka 2. Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
17. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Rijeka.
Podnositelj Izvješća: Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
19. Pitanja i odgovori.