Županijski natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja

Temeljem Pravilnika o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja, Primorsko-goranska županija raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2015./2016. godini.

 
I. Natjecati se mogu redoviti studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija do završne godine studija, koji imaju prebivalište na području Primorsko-goranske županije, i koji su u posljednje dvije godine školovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 3,00. 
 
II. Natječajem će se izabrat trinaest studenata sljedećih studija deficitarnih zanimanja:
 
 • strojarstva (dva studenta),
 • elektrotehnike (jedan student),
 • računalstva (jedan student),
 • brodogradnje (jedan student),
 • farmacije (jedan student), 
 • kemija (jedan student),
 • biologije (jedan student),
 • geografije (jedan student),
 • rehabilitacije (jedan student),
 • logopedije (jedan student),
 • socijalne pedagogije (jedan student),
 • glazbe, oboa (jedan student).
 
III. Uz molbu potrebno je priložiti:
 
 • životopis (pisan strojopisom),
 • dokaz o prosjeku ocjena za prethodne dvije godine školovanja, što mogu biti preslike srednjoškolskih svjedodžbi (uključivši i maturalnu svjedodžbu ili svjedodžbu o završnom ispitu, odnosno svjedodžbu o državnoj maturi) ili prijepis ocjena s fakulteta, ovisno o godini studija pristupnika,
 • uvjerenje o upisu na studij u akademskoj 2015./2016. godini,
 • presliku Domovnice,
 • potvrdu o prebivalištu (ne stariju od šest mjeseci),
 • potvrdu o prosječnom mjesečnom prihodu obiteljskog domaćinstva ostvarenom za mjesece kolovoz, rujan i listopad 2015. godine,
 • preslike diploma ili drugih priznanja dobivenih na natjecanjima i smotrama županijske, republičke ili međunarodne razine, tijekom srednjoškolskog školovanja (u funkciji struke).
 
IV. U molbi za dodjelu stipendije treba navesti točnu adresu i telefonski broj.
 
IV. Molbe za dodjelu stipendije podnose se na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Slogin kula 2/I, 51000 Rijeka ili osobnom dostavom u Pisarnicu Primorsko-goranske županije na istoj adresi.
 
V. Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave (04. studenog 2015., Novi list).
 
VI. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije 15 dana od završetka natječajnog postupka.
 
VII. Molbe pristigle izvan roka i bez kompletne dokumentacije neće se razmatrati.