Županijska skupština u Krku: Usvojen Plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije do 2030. godine

Kvarner je raznolika, kvalitetna i inovativna destinacija održivog turizma koja čitave godine turistima pruža jedinstveno doživljajno iskustvo u primorju, gorju i otocima, a lokalnom stanovništvu osigurava kvalitetne uvjete za život i rad, vizija je turizma Primorsko-goranske županije definirana Planom razvoja do 2030., a koji je većinom glasova usvojen na prvoj otočnoj sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, 29. lipnja 2023. godine, održanoj u gradu Krku.

Planom je tako definirano pet ključnih ciljeva: jačanje partnerstva i destinacijskog menadžmenta, provođenje zelene i digitalne tranzicije, isticanje raznolikosti i posebnosti, osnaživanje inovativnosti i održivosti te unaprjeđivanje kvalitete izvrsnosti, dok neke od mjera uključuju održivo i odgovorno upravljanje prostorom, podupiranje poduzetništva i novih investicija, privlačenje mega-događanja, jačanje lokalne oznake kvalitete i prilagodbu klimatskim promjenama.

Razvojni dokument turizma predstavila je, u ime tima izrađivača s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana. Naglasila je pritom da su pri izradi uvaženi svi nadređeni strateško planski dokumenti, a Plan će služiti i kao platforma za povlačenje europskih sredstava. Po prvi je put provedeno sveobuhvatno istraživanje stavova lokalnog stanovništva, jer je upravo boljitak lokalne zajednice u fokusu razvoja turizma, kazala je Smolčić Jurdana.

 

 

Privremeni pročelnik Mladen Brajan uvodno je naglasio kako je Plan nastao suradnjom Primorsko-goranske županije i Turističke zajednice Kvarnera, a ugovoren je i Akcijski plan koji prati njegovu realizaciju. Direktorica Turističke zajednice Kvarnera Irena Peršić Živadinov dodala je da je u izradu Plana, koji je usvojena i na Turističkom vijeću, bio uključen veliki broj različitih dionika, hotelijera, ugostitelja, predstavnika lokalne samouprave i poduzetnika.

U raspravi koja je uslijedila vijećnici su govorili o problemima hrvatskog turizma poput nedostatka radne snage, odnosno sve većeg broja stranih radnika te povećanja cijena tijekom sezone. Član Županijske skupštine Boris Popović naglasio je i potrebu snažnijeg razvoja Zračne luke Rijeka koji bi privukao avio goste te isto tako većeg udjela turizma u gospodarstvu županije, dok vijećnik Davor Štimac smatra nužnim usklađivanje strateških dokumenata iz turizma s onima iz zdravstva.

Župan Zlatko Komadina smatra da je cilj povećati promet od turizma i kvalitetnije od njega živjeti, ali ne na način da turizam bude dominantna djelatnost. Ukazao je i da bez gradnje nove infrastrukture nema mjesta rastu, jer su kapaciteti popunjeni 100 posto, dok je porast moguće ostvariti u pred i posezoni, što je ujedno i namjera.

 

 

Na sjednici je usvojena i informacija o dopuni Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022. - 2027. godine koja je preduvjet apliciranju na novi Integrirani teritorijalni program razvoja otoka u Hrvatskoj. Poziv na sudjelovanje obalno-otočnih županija u provedbi IT programa predstavio je Dominik Paprić, ravnatelj Uprave za otoke Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, istaknuvši kako je njime osigurano 150 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekte svih sedam obalno-otočnih županija. Od navedenog iznosa, Primorsko-goranskoj županiji je alocirano 31,7 milijuna.

Prioritetima su definirani održivo upravljanje, očuvanje i korištenje otočnog prostora, unapređivanje poslovne i javne infrastrukture, valorizacija kulturne baštine i razvoj kulturnih usluga te poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Dopunom Plana razvoja Primorsko-goranske županije od strane radne skupine definirana je i lista od 60-ak prioritetnih projekata u visokom stupnju spremnosti, s time da predstoji odabir 20 ključnih, naglasio je resorni pročelnik Ljudevit Krpan, izrazivši nadu da će ovaj model programiranja korištenja europskih sredstva biti primjenjiv za sve programe jer je napokon s jedinicama lokalne samouprave omogućeno artikuliranje potreba i zajednička realizacija.

Vijećnici su razmatrali i prijedlog Izvješća o provedbi Plana razvoja Primorsko-goranske županije za 2022. godinu kojeg je predstavio ravnatelj Regionalne razvojne agencije Vedran Kružić. Za provedbu definiranih prioriteta i njima podređenih posebnih ciljeva planirano je ukupno ulaganje u iznosu od 247 milijuna eura, a ostvareno je otprilike 222 milijuna eura, što je 90,17 posto od plana. Više od 46 posto uloženog raspodijeljeno je na ravnomjerni razvoj: 37 posto u obrazovni sustav, a 16 posto u zelenu tranziciju. Sumirano, za potrebe poboljšanja sustava zdravstva, školstva i prometa u 2022. godini koristi se više od 87 posto planiranog što je dobro ostvarenje, zaključio je Kružić, a Izvješće usvojeno.

Otvarajući sjednicu, predsjednik Županijske skupštine Marko Boras Mandić istaknuo je kako se ona po prvi put održava na otocima, i to s dvije za otoke važne teme. Sjednici su nazočili gradonačelnici i načelnici s kvarnerskih otoka, a ispred grada domaćina, dobrodošlicu članovima skupštine i gostima zaželio je krčki gradonačelnik Darijo Vasilić. Kazao je kako otok Krk već godinama bilježi rast broja stanovnika, ima najmanju stopu iseljavanja, a posebno značajnim istakao je pozitivan natalitet vidljiv i po sve većem broju djece u školama i dječjim vrtićima. Dodao je i da kvarnerski otoci nose čak dvije trećine ukupnog turističkog prometa u Primorsko-goranskoj županiji, a prometnu povezanost i potkapacitiranost javnih služni u turističkoj sezoni kada se broj stanovnika višestruko uvećava naveo je kao ključne probleme života na otoku. Istakao je, također, da je na Krku ljeti jednak broj liječnika, policajaca i lučkih kapetana kao u zimskom razdoblju, dok je stanovnika deset puta više.

 

 

U nastavku sjednice prihvaćen je godišnji Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara u 2023. godini, dana je suglasnost Županijskom operativnom centru na Izmjene i dopune Financijskog plana, a usvojene su, također, Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću. Marko Modrić imenovan je novim ravnateljem Javne ustanove Priroda, a vijećnici su prihvatili i raspored 650 tisuća eura za predfinanciranje EU projekata RCK KaRijERA i RECEPT te kapitalnu donaciju Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije u iznosu od 530 tisuća eura za nabavu vatrogasnih vozila, kao i više odluka o koncesiji.