Županijska Deklaracija o gospodarenju otpadom

Skupština Primorsko-goranske županije krajem prošle godine usvojila je Deklaraciju o gospodarenju otpadom sukladno kojoj se gospodarenje komunalnim otpadom u Primorsko-goranskoj županiji treba provoditi na ekološkim principima baziranim na pet R - načela: redizajniranju, reduciranju uporabe, rabljenju iznova, reciklaži i razgradnji.

U Deklaraciji također stoji kako ekološki utemeljeno gospodarenje otpadom mora uvažavati načela zaštite okoliša, održivost i zaštite resursa, uzimajući u obzir ukupne učinke na ljudsko zdravlje, okoliš i gospodarstvo. Podrazumijeva se odbacivanje svih opcija i postupaka spaljivanja otpada u okviru Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina i tehnologija koje rezultiraju nepovratnim gubitnikom iskoristivnih sirovina i generiraju dodatno zagađenje okoliša po zdravlje opasnim toksičnim spojevima. Sustav gospodarenja otpadom stoga se treba temeljiti na potpunoj primjeni ekološkog načela odvojenog prikupljanja otpada te na opredijeljenosti za ponovnu uporabu sekundarnih sirovina primjenom prikladnih postupaka prerade i recikliranja.
Uz to se ističe dužnost svih jedinica lokalne samouprave da na svom području osiguraju uvjete i potiču na odvojeno prikupljanje otpada, kao i dužnost žitelja Primorsko-goranske županije da se aktivno uključe u sve procese realizacije ekološkog sustava gospodarenja otpadom kako bi se osigurali vitalni interesi očuvanja zdravlja ljudi i okoliša.