Zavirite među nagrađene radove s 2. međunarodnog fotografskog salona

Još 20. rujna ove godine zaključen je natječaj za sudjelovanje na 2. međunarodnom fotografskom salonu koji je proveden sukladno pravilima FIAP-a (Fédération Internationale de l'Art Photographique ili Međunarodnog saveza fotografske umjetnosti), PSA-a (Photographic Society of America ili Američkog fotografskog društva), MoL-a (Photo Association Master of Light ili Fotografskog udruženja Master of Light) i IAAP-a (International Association of Art Photographers ili Međunarodnog udruženja umjetničkih fotografa).

Na inicijativu Foto kluba Krk, teme koje su fotografe diljem svijeta potaknule na angažman, pored one slobodne koja je omogućavala izražavanje kako monokromnom (Open monochrome) tako i fotografijom u boji (Open colour), bile su dijete (Child), foto-putopis (Photo travel), foto-novinarstvo (Photo journalism) i priroda (Nature), a sve pod geslom Ljeto, more, sunce (Summer, sea, sun) ujedno prihvaćenog kao svojevrsni light-motiv čitavog salona.

Da je natječaj i više nego uspješno realiziran svjedoči 6.769 prijavljenih fotografija što ih potpisuje 325 autora iz čak 53 zemlje svijeta, a čast da izvrši selekciju pristiglih radova i podijeli 115 različitih odličja (zlatnih, srebrnih i brončanih medalja te priznanja, diploma i ostalih nagrada) pripala je stručnom povjerenstvu u čijem su sastavu djelovali Dao Tien Dat u svojstvu predsjednika te članovi Zoran Đorđević (EFIAP, MF, ULUPUDS) i Aleksandar Tomulić (EFIAP), s time da je predsjedavanje salonom povjereno je krčkoj fotografkinji, ujedno i predsjednici Foto kluba Krk Marijani Kirasić Nekić.

U kategoriji dijete (Child) zaprimljena je 1.081 fotografija 276 autora, no, za potrebe salona, prihvaćeno ih je 276, 140 autora. Obzirom na standarde prethodno spomenutih asocijacija i mišljenje stručnog povjerenstva, zlatne medalje u ovoj su kategoriji zaslužili: Normante Ribokaite (Litva) za rad Wait for your dance (IAAP Gold Medal), Rongguang Ye (Kina) za rad Study (SALON Gold Medal), Arnaldo Paulo Che (Hong Kong) za rad Happy kids (PSA Gold Medal), Ivan Kosić (Hrvatska) za rad Speed (MOL Gold Medal) i Sohel Parvez Haque (Bangladeš) za rad Red Smile (FIAP Gold Medal).

U kategoriji foto-putopis (photo travel) zaprimljene su 1.183 fotografije 298 autora, no prihvaćene su 334, 174 autora. Zlatne medalje pritom su zaslužili: H. W. Chan (Hong Kong) za rad Lake Bled - Ljubljana (IAAP Gold Medal), Huynh Le Vien Duy (Vijetnam) za rad Yen Island at night (SALON Gold Medal), Arnaldo Paulo Che (Hong Kong) za rad Wavy nets 3 (PSA Gold Medal), Ruslan Bolgov (Litva) za rad The ice guard (MOL Gold Medal) i Susmita Bhattacharya (Indija) za rad Holi (FIAP Gold Medal).

U kategoriji foto-novinarstvo (photo journalism) zaprimljena je 981 fotografija 251 autora, no prihvaćene su 234, 136 autora. Zlatne medalje zaslužili su: Miroslav Mominski (Bugarska) za rad Tradition (IAAP Gold Medal), Sandra Garip (Dominikanska Republika) za rad Companeros (SALON Gold Medal), Anuruddha Das (Indija) za rad Action (PSA Gold Medal), Alan Young (Engleska) za rad Going for it (MOL Gold Medal) i Rahul Saha (Indija) za rad Piercing devotion (FIAP Gold Medal).

U kategoriji priroda (nature) zaprimljeno je 1.030 fotografija 259 autora, no prihvaćeno ih je 230, 129 autora. Zlatne medalje zaslužili su: Imre Kiss (Mađarska) za rad In the midst (IAAP Gold Medal), Xiaoguang Cao (Kina) za rad Ice Uplink (SALON Gold Medal), H. W. Chan (Hong Kong) za rad Hope that god blesses (PSA Gold Medal), Pamela Alexis Callista Javran (Indonezija) za rad In between (MOL Gold Medal) te iznova Pamela Alexis Callista Javran (Indonezija) za rad Bird feeding 15 (FIAP Gold Medal).

U kategoriji unutar koje su slobodne teme interpretirane fotografijama u boji (Open colour) zaprimljeno je 1.265 fotografija 318 autora, no prihvaćeno ih je 212, 134 autora. Zlatne medalje zaslužili su: Zhiyu Wu (Kina) za rad Collision (IAAP Gold Medal), Mohammed Arfan Asif (Indija) za rad Portrait (SALON Gold Medal), Pandula Bandara (Šri Lanka) za rad Painting (PSA Gold Medal), Xiaoqing Chen (Kina) za rad Walking alone (MOL Gold Medal) i Ruslan Bolgov (Litva) za rad Sailing the fields of gold (FIAP Gold Medal).

U posljednjoj kategoriji unutar koje su slobodne teme interpretirane crno-bijelim fotografijama (Open monochrome) zaprimljeno je 1.229 fotografija 310 autora, no prihvaćene su 262, 159 autora. Zlatne medalje zaslužili su: Ruslan Bolgov (Litva) za rad She (IAAP Gold Medal), Daniele Romagnoli (Italija) za rad Surma boy 1 (SALON Gold Medal), iznova Ruslan Bolgov (Litva) za rad The face (PSA Gold Medal), Goran Kojadinović (Srbija) za rad A winter's tale (MOL Gold Medal) i Ivana Miletić (Hrvatska) za rad Stairway to heaven II (FIAP Gold Medal).

Pored toga, FIAP-ovo priznanje za najboljeg autora ovogodišnjeg salona zaslužio je Shenghua Yang (Kina), dok je specjalno priznanje - zlatni bedž majstora svjetla (Master of Light Gold Badge) - za najbolju fotografiju snimljenu prema posebnim standardima dobio Saikat Roy (Indija), i to za rad In a dream.

Osim u katalogu kojeg možete preuzeti u prilogu, sve nagrađene, ali i ostale izabrane fotografije javnosti će, između 06. i 13. listopada ove godine, biti prezentirane u puntarskoj Galeriji Toš, s time da je otvorenje ove međunarodne izložbe umjetničke fotografije održano već 06. listopada. Sve ostale informacije dostupne su na Internet stranici theiaap.com/sun ili Facebook profilu Foto kluba Krk.