Za energetsku revoluciju Bodulije 12 milijuna kuna!

Otočni Novi list, 13. srpnja 2014.
 
Da otočani, posebice predstavnici krčkih jedinica lokalne samouprave već godinama iznimnu pažnju poklanjaju ekologiji i s njom povezanoj energetici, energetskoj učinkovitosti i poticanju korištenja obnovljivih izvora energije svjedoče i potvrđuju brojni zacrtani, ali i neki već ostvareni programi i sveotočni projekti.
Jedan od programa na kojemu se, sustavno, diljem Bodulije već neko vrijeme radi jest i Strategija nulte emisije staklničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka, projekt koji za cilj ima pretvaranje Krka u prvi sredozemni otok na kojem se neće stvarati niti u atamosferu ispuštati staklenički plinovi. Upravo su na tom tragu čelnici svih krčkih općina i Grada Krka koncem prošle godine oformili Energetski tim - radnu grupu koju čine predstavnici svih lokalnih jedinica i komunalnog društva Ponikve (koje je ujedno preuzelo ulogu timskog koordinatora) i čije se djelovanje ogleda u osmišljavanju, pripremi i međuopćinskom usklađenju aktivnosti usmjerenih poticanju energetske učinkovitosti te servisiranja potreba svake od otočnih jedinica, posebno u smislu njihova uključenja i sudjelovanja u različitim projektnim natječajima. Postignuta timska suradnja, kažu otočni energetičari, omogućava korištenje različitih pomoći i subvencija koje posredstvom javnih natječaja osiguravaju neke domaće i europske institucije, zasad najčešće Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
    
Dva natječaja
 
Rezultati sinergijskog djelovanja otočnih lokalnih samouprava, njihovih komunalaca i lokalnih udruga posvećenih energetici, ekologiji i obnovljivim izvorima energije najbolje se ocrtavaju u netom raspisanim natječajima spomenutog Fonda, namijenjenih subvencioniranju projekata poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima na područjima Hrvatske, kao i onom drugom, namijenjenom poticanju korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima od kojih bi, gledajući širu sliku, značajan dio na nacionalnom nivou osiguranog novca u narednim mjesecima trebao doteći upravo na otok Krk. Naime, u svim krčkim općinama i Gradu Krku ovih je dana započelo prikupljanje prijava građana zainteresiranih za ostvarenje značajnih financijskih poticaja na koje će, ovisno o natječaju na kojeg se prijave i ispune li tražene uvjete, moći računati svi koji na svoje obiteljske kuće kane ugraditi sunčane toplinske pretvarače (kolektore) za pripremu potrošne tople vode ili za grijanje, kotlovske sustave na biomasu (drvnu sječku, pelete i pirolitičke kotlove) za centralno grijanje, dizalice topline za pripremu potrošne vode, grijanje i hlađenje, kao i oni koji svoje stambene objekte namjeravaju opremiti fotonaponskim pretvaračima za proizvodnju električne energije, čak i vjetrogeneratorima. Pored toga, drugim se natječajem otočanima omogućava ostvarenje prava korištenja subvencija koje osigurava Fond, ali i svaka od krčkih lokalnih jedinica za zahvate zamjene postojeće vanjske stolarije ugradnjom nove - enegetski učinkovitije, povećanja toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće (postavom suvremenih fasadnih sustava), kao i povećenju energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova, sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline ili pak obavljanjem energetskih pregleda i dobivanja energetskih certifikata.
 
Stižu milijuni
 
Članovi Energetskog tima kojeg u krčkom dijelu predstavljaju dogradonačelnik Čedomir Miler i stručni suradnik Igor Hrast, zajedno s koordinatorom spomenutog tijela, voditeljem Ponikvine radne jedinice Energetika Zdenkom Kirinčićem, objasnili su nam kako su svi zainteresirani otočani narednih tjedana (sve do početka kolovoza) pozvani javiti se predstavnicima mjerodavnih službi lokalnih samouprava u kojima prebivaju, gdje se o svemu mogu podrobnije informirati i dobiti obrasce nužne za prijavu na natječaje. Značaj tih projekata, kao i sustava kojeg smo, surađujući na tim projektima, uhodali, najbolje se očitava u činjenici da će sukladno ugovorima koje su otočne lokalne samouprave s Fondom potpisale, na otok u skoroj budućnosti doteći više od 7,2 milijuna subvencijskih kuna kojima ove projekte financijski pomaže Fond, ali i podatku kako će šest krčkih općina i Grad Krk iz svojih proračuna za stimulacijsko pomaganje njihovih stanovnika u ostvarenju kućnih energetskih projekata ukupno osigurati dodatnih 670 tisuća kuna, naglasio je Kirinčić. Dodao je i kako bi, ostvare li se ambiciozni planovi otočnih općinara i energetičara, zajedno sa sredstvima koja bi za realizaciju natječajnih zahvata trebali osigurati sami građani (korisnici poticaja), u popravljanje energetske slike otoka Krka narednih mjeseci trebalo biti investirano više no respektabilnih 12 milijuna kuna! 
    
Čvrsti kriteriji
 
Svaka od krčkih lokalnih jedinica, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, tako je ovih dana raspisala javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba namijenjen subvencioniranju, odnosno korištenju bespovratnih sredstava - poticaja za uporabu obnovljivih izvora energije u kućanstvima. Predmet tog, jednog od dva raspisana natječaja, subvencioniranje je provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (putem instalacije kolektora, fotonaponskih sustava ili pak grijaćih kotlova), a mogu se prijaviti sve fizičke osobe koje spomenute energetske sklopove i uređaje kane postaviti na svojim već postojećim obiteljskim kućama (u funkciji stanovanja op.a.), koje su u njihovom osobnom ili pak u vlasništvu članova uže obitelji. Predmet natječaja ne mogu biti obiteljske kuće čija je gradnja u tijeku niti one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, sve do okončanja tog postupka. Postojeće obiteljske kuće u smislu ovog natječaja, naglašavaju članovi otočnog Energetskog tima, podrazumijevaju građevine u kojima je više od polovice bruto podne površine namijenjeno stanovanju, odnosno one s najviše dvije stambene jedinice koje uz to još moraju ispunjavati uvjet da su izgrađene na zasebnoj građevnoj čestici te da ne premašuju građevinsku bruto površinu od 400 kvadrata. 
    
81 potpora
 
U sklopu natječaja kojim su, potpisujući ugovore s Fondom, krčke lokalne jedinice osigurale 60-postotno subvencijsko sudjelovanje te institucije (u vrijednosti 3,2 milijuna kuna), građanima će se bespovratnim potporama sufinancirati ugradnja solarnih kolektora, kotlovskih sustava na biomasu, dizalica topline, kao i fotonaponskih, odnosno vjetrogeneratorskih modula za proizvodnju električne energije. Ovisno o vlastitim mogućnostima, svaka krčka jedinica u svom će proračunu osigurati vlastita sredstva kojima će dodatno pomagati i poticati svoje građane na implementaciju tih sustava. Tako su, primjerice, općine Dobrinj, Baška, Omišalj i Punat za tu namjenu osigurale svaka po 50 tisuća proračunskih kuna, Malinska-Dubašnica 40 tisuća, Vrbnik 16, a Grad Krk 15 tisuća kuna. Fond će građanima s područja četiri prvospomenute općine u ostvarenju njihovih zamisli pomoći izdvajanjima koja će svakoj donijeti po 600 tisuća kuna, Malinskoj 480 tisuća, Vrbniku 192 tisuće, a Krku 180 tisuća kuna. Zahvaljujući tim potprama na području Dobrinja, Baške, Omišlja i Punta dodijelit će se 33 potpore, na području Malinske Dubašnice 27, Vrbnika 11, a Grada Krka 10 pojedinačnih potpora. 
    
Stolarija i fasade
 
Slična je situacija i kod drugog natječaja, onog namijenjenog sufinanciranju izgradnje fasada, zamjeni stolarije i ugradnje plinskih kondenzacijskih kotlova, odnosno uređaja za povrat topline, ukupno vrijednog čak 6,4 milijuna kuna, od kojih će Fond energetski osviještenim Bodulima darovati čak 3,8 milijuna kuna. Projekt namijenjen činjenju otočnih obiteljskih kuća štedljivijima i energetski učinkovitijima, krčke će lokalne samouprave podržati izdvajanjem svojih 323 tisuće kuna pa ća tako općine Dobrinj, Baška, Omišalj, Punat i Vrbnik za tu nakanu iz vlastitih proračuna osigurati po 50 tisuća kuna namijenjenih subvencioniranju građana, Općina Malinska-Dubašnica 40, a Grad Krk 33 tisuća kuna. Svaka od pet prvospomenutih općina na taj će način stvoriti uvjete realizacije po 13 subvencijskih aranžmana na svome području, a na iste će povlastice moći računati i 10 kućanstava s područja Malinske, odnosno 8 s područja Grada Krka. Spomena je vrijedan i podatak kako će se i za ova sredstva moći natjecati isključivo punoljetni vlasnici obiteljskih kuća s prebivalištem na području spomenutih jedinica lokalne samouprave, odnosno objekata građevinske bruto površine do 400 kvadrata pretežito namijenjenih stanovanju s najviše dvije stambene jedinice i izgrađenih na zasebnoj čestici. Sve detalje spomenutih natječaja, kao i obrasce za prijavu, objasnili su nam naši sugovornici - članovi Energetskog tima otoka Krka, zainteresirani građani narednih tjedana mogu pronaći i skinuti sa službenih internetskih stranica svake od sedam krčkih lokalnih jedinica, ali i kod za provednu tih natječaja zaduženih općinskih, odnosno gradskih službenika. 
    
Završni nadzor
 
Spomenimo i kako se u sklopu natječaja namijenjenog subvencioniranju energetske učinkovitosti svakom prijavljenom kućanstvu nudi mogućnost korištenja bespovratnog fasadno-stolarijskog novca u pojedinačnom iznosu od najviše 48.750 kuna s PDV-om što, ruku na srce, i nije mali novac. Kod natječaja namijenjenog subvenciniranju ugradnje sustava obnovljivih izvora energije, ugraditelji kolektora, fotonaponskih modula i kotlova na biomasu mogu računati na bespovratnu pomoć u udjelu od 65 posto vrijednosti ukupne investicije, odnosno od maksimalno 19,5 tisuća kuna. Nimalo jednostavne zadaće zaprimanja i provjere diokumentacije i cjelokupnog posla, prije i nakon izvedbe zahvata, odrađivat će članovi lokalnih povjerenstava koji će, osim za operativnu provedbu natječajnih postupaka, biti zaduženi i za formalni završni nadzor provedbe samih zahvata, a sve kako bi se osigurao pravilan, pošten i transparentan način realizacije spomenutih hvalevrijednih projekata kojima, valja primijetiti, otočani odlučno nastavljaju kročiti putem ekološkog i posebice zeleno-energetskog napretka. 
 
Nova, šparna javna rasvjeta grada Krka 
    
Strateško je opredjeljenje Grada Krka postići visoku učinkovitost na planu potrošnje energije, a samim time i zaštite okoliša, riječi su Čedomira Milera kojima nam je približio razloge zbog kojih Krčani, kao i svi njihovi otočni susjedi, proteklih godina nastoje pomagati i razvijati projekte povezane sa sustavnim gospodarenjem energijom i poticanjem građana na isto takvo postupanje. Provedba politike energetske učinkovitosti na području Grada započela je još 2009. godine i od tada se razvija i nadograđuje uvođenjem novih, sve inventivnijih, ali i financijski izdašnijih projekata u koje se financijski sve snažnije uključuju i neke državne, odnosno međunarodne institucije, ponajviše Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, naglašavaju Miler i Hrast. Pritom se ne zaboravljaju pohvaliti ni uspješno pokrenutim, dijelom već i realiziranim projektom podizanja učinkovitosti sustava javne rasvjete na području Grada. Od Fonda za zaštitu okoliša također u dobroj mjeri sufinanciranim projektom tako je već pokrenuta akcija sustavne zamjene zastarjelih i energetski rastrošnih rasvjetnih tijela novom, ekološkom, energetski učinkovitom LED rasvjetom kojom je već danas pokriven dio naselja u okolici Grada Krka. Istim ćemo mjerama već ovog ljeta zahvatiti i središte grada Krka, posebice njegov najfrekventniji šetališni dio uz kupalište Portapisana, koji bi već za koji tjedan trebao dobiti novu, učinkovitiju i ponešto ambijentalniju iluminaciju, naglasio je Igor Hrast dodajući da će se postavom novih LED svjetiljki instalirana snaga javne rasvjete u naseljima Kornić, Muraj, Lakmartin, na Dunatu, u Vrhu, Milohnićima, Linardićima, Skrpčićima i Pinezićima sa sadašnjih 69,31 kW smanjiti za 51,6 posto! Zamjenom svjetiljki na Portapisani, duž šetališta Dražica, instalirana će se snaga rasvjete smanjiti za 77 posto, a završetkom zahvata planiranih do konca ove godine ukupna vršna rasvjeta gradskog sustava javne rasvjete trebala bi se smanjiti za gotovo petinu u odnosu na snagu koja je bila aktualna s posljednjim danom 2013. godine, zaključili su Miler i Hrast, napomenuvši kako će se tim energetskim potezima gradskom proračunu godišnje ušparati čak 150 tisuća kuna. 
    
Komadina: Bodulima uštede, lokalnoj privredi poslovi 
    
Načelnik Općine Dobrinj Neven Komadina, izražavajući zadovoljstvo umješnošću i uspješnošću otočana u ugovaranju bespovratnih subvencijskih potpora namijenjenih krčkim kućanstvima, iskoristio je ovu prigodu da uputi poziv stanovnicima Dobrinjštine, ali i svih ostalih dijelova otoka da se uključe u ovaj hvalevrijedan natječajni projekt. U vremenima poput ovih, kad novca nikad nema dovoljno, prigode poput ove prava su rijetkost. Iskreno se nadam da će potencijal spomenutih natječaja prepoznati čim veći broj naših građana te time steći pravo korištenja bespovratnog novca u realizaciji projekata koji će im, u konačnici, osjetne dodatne uštede donijeti i kroz smanjenje režijskih troškova koji iz godine u godinu, zbog rasta cijena energenata, sve izraženije osiromašuju kućne budžete. Jednako tako, vjerujem i da će očekivana plima ulaganja u izgradnju fasadnih sustava, zamjenu stolarije te ugradnju solarno-kolektorskih, fotonaponskih i kotlovnih sustava, pridonijeti oživljavanju poslovnih aktivnosti otočnih privrednih subjekata i lokalnih obrtnika koji će, siguran sam, u zahvatima koji bi se na objektima otočnih kućanstava uskoro trebali početi izvoditi, naći svoj poslovni interes, zaključio je Komadina, uvjeren da će prava korist ovih, ali i svih budućih sličnih sveotočnih projekata biti sve izraženija, osjetnija i mjerljivija kako cijene energenata (posebice onih iz fosilnih izvora) budu rasle. 
    
Energetski tim 
    
Deseteročlani Energetski tim, doznajemo iz prve ruke, uz već spomenutog koordinatora Kirinčića te Milera i Hrasta (koji predstavljaju Grad Krk), čine još Hajrudin Mulaosmanović (Općina Baška), Tea Orlić-Mihajić i Danijel Strčić (Općina Dobrinj), Luka Drpić (Općina Malinska-Dubašnica), Milica Alajbeg (Općina Omišalj), Nikolina Justić (Općina Vrbnik) te Dean Kosić i Alen Gržetić, koji zajedno s Kirinčićem predstavljaju komunalno društvo Ponikve. [Mladen Trinajstić]