Uspostavljen prvi cjeloviti Registar hrvatskih otoka

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije obavještava kako je na temelju članka 6. Zakona o otocima (Narodne novine broj 116/18, 73/20 - Uredba) i Pravilnika o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka (Narodne novine broj 75/20) uspostavljen Registar otoka.

Registar otoka na jednom mjestu evidentira svih 1.244 otoka, otočića i hridi u Republici Hrvatskoj klasificiranih po vanjskim karakteristikama, obilježjima i drugim parametrima bitnim za upravljanje, korištenje i čuvanje jedinstvene otočne geografske cjeline.

Cilj ovog registra je podatkovno i kartografsko evidentiranje svih 78 otoka, 524 otočića i 642 hridi koji su sastavni dio teritorija Republike Hrvatske, stvarajući baze podataka za područje otoka koje će služiti kao podloge za izradu analitičkih izvještaja neophodnih za daljnja usmjerenja i vođenje politike razvoja otoka.

Registar otoka postavljen je na adresi Centra dijeljenih usluga te je osmišljen kao integrirani informacijski sustav otočnih pokazatelja uz povezivanje s internetskim servisima više od 30 javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj koji posjeduju podatke o otocima iz svoje nadležnosti stvarajući tako zajedničku državnu informatičku infrastrukturu.

Registar otoka, u prvoj verziji, posjeduje osnovne, geografske i demografske podatke, podatke o teritorijalnoj nadležnosti, kao i podatke o indeksu razvijenosti, prometnoj povezanosti te podatke iz nadležnosti Ministarstva zdravstva.

 

Registru otoka možete pristupiti: OVDJE.