Uspostavljen nacionalni sustav za izdavanje EU digitalne COVID potvrde

Vlada Republike Hrvatske, 31. svibnja 2021. godine, donijela je Odluku o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde. Sustav je pokrenut 01. lipnja, a formalno je provedena i procedura integracije s EU pristupnikom čime je osigurana njegova prekogranična interoperabilnost.

Također, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske uspješno je integriralo validaciju EU digitalnih COVID potvrda u Nacionalni granični informacijski sustav, što znači da su osigurani svi organizacijski i tehnički preduvjeti za provedbu predmetne Odluke.

Iako će procedura usvajanja Uredbe o digitalnoj COVID potvrdi EU-a biti dovršena krajem lipnja, interoperabilni europski pristupnik za središnju razmjenu javnih PKI certifikata država članica formalno je s radom započeo 01. lipnja i sve države članice koje imaju razvijeno, testirano i od strane Komisije potvrđeno nacionalno rješenje, mogu implementirati procese izdavanja i validacije EU digitalnih COVID potvrda u nacionalnim sustavima. Republika Hrvatska je kroz procedure prijave i testiranja s Europskom komisijom potvrdila spremnost te ishodila odobrenje Komisije za integraciju s EU pristupnikom i u cijelosti je spremna za uvođenje EU digitalne COVID potvrde.

Budući da je tehničko rješenje prekograničnih interoperabilnih EU digitalnih COVID potvrda za početak rada bilo spremno već 01. lipnja, a kako bi se olakšala sloboda kretanja građana tijekom pandemije bolesti COVID-19 i doprinijelo postupnom ukidanju ograničenja, u interesu građana je da se početak primjene EU digitalnih COVID potvrda uskladi s početkom rada središnjeg europskog pristupnika, zbog čega je ova Odluka i donesena.

Osim olakšavanja kretanja građana prilikom prelaska graničnih prijelaza Republike Hrvatske, ali i graničnih prijelaza država članica EU s kojima će biti sklopljeni bilateralni sporazumi, ova potvrda moći će se koristiti i u druge svrhe sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje se donose sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Putem javne informativne mrežne stranice www.EUdigitalnaCOVIDpotvrda.hr, građanima će biti dostupne sve potrebne informacije, upute i podatci o izdavanju i svrsi EU digitalnih COVID potvrda, a iste će se redovito ažurirati.

EU digitalna COVID potvrda će se koristiti sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i isključivo samo za preuzimanje i obradu podataka koji su sadržani u potvrdi.

 

Svoju EU digitalnu COVID potvrdu zatražite:

  • putem informativne mrežne stranice: www.eudigitalnacovidpotvrda.hr;
  • putem portala e-Građani: www.gov.hr, odabirom opcije Zdravlje iz Kataloga usluga;
  • u poslovnicama HZZO-a, uz predočenje identifikacijskog dokumenta.

 

Ova usluga omogućava građanima Republike Hrvatske izdavanje digitalne potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju za fizičke osobe tijekom epidemije bolesti COVID-19.