Upišite izvanredni stručni studij Studijskog centra za izobrazbu trenera

U akademskoj godini 2014./15. na izvanredni stručni (trogodišnji) studij Studijskog centra za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu planira se upisivanje 250 kandidata, i to na sljedeća studijska usmjerenja: fitnes, kondicijsku pripremu sportaša, sportsku rekreaciju i razne sportove.

Po završetku studija, kako redovitog, tako i ovog izvanrednog, polaznici stječu stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u fitnesu, kondicijskoj pripremi sportaša, sportskoj rekreaciji ili izabranom sportu, 180 ECTS bodova te naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) trenerske struke.
Ukoliko se za upis na studij prijavi dovoljan broj kandidata s područja Primorsko-goranske županije, a minimalno 50, razredbeni ispit za sve kandidate oraganizirao bi se u Rijeci, kao i nastava iz svih zajedničkih semestara (I., III. i V.), a ovisno o broju upisanih kandidata na pojedine studijske smjerove i ona iz specijalističkih (II., IV. i VI.).
Valja također skrenuti pažnju na Izmjene i dopune Zakona o sportu iz 2012. godine prema kojima je prolongiran rok za stjecanje odgovarajuće stručne spreme za rad u sportu s 2014. na 2017. godinu. Time su dobivene dodatne tri godine kako bi veliki broj trenutno neosposobljenih trenera bez odgovarajuće stručne spreme do 2017. godine uspio steći Zakonom propisane uvjete za rad i obavljanje stručnih poslova u sportu.
Sve dopunske informacije i obrazloženja mogu se dobiti u Zajednici sportova Primorsko-goranske županije na 051 312 031 ili treneri@sport-pgz.hr, odnosno Studijskom centru za izobrazbu trenera na 01 365 623 ili scit@kif.hr