Upisi u program predškole za pedagošku godinu 2018./2019.

Prijave za upis djece u program predškole, u trajanju od 250 sati, u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan, za pedagošku godinu 2018./2019. (koja počinje 15. veljače, a završava 15. lipnja 2019.) primat će se u krčkom dječjem vrtiću, na adresi Smokvik 7, između 21. i 25. siječnja 2019. godine.

Roditelji čija djeca imaju mjesto prebivališta na području Grada Krka te općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Baška, Dobrinj i Vrbnik u program predškole moći će ih u navedenom terminu prijaviti svakog dana od 08.00 do 12.00 sati. Program predškole namijenjen je djeci u godini dana pred polazak u školu, odnosno mališanima koji su do 01. rujna tekuće pedagoške godine navršili 5,5 godina, a ne pohađaju redoviti vrtićki odgojno-obrazovni program. Program predškole je besplatan.

 

Prilikom podnošenja prijave potrebno je priložiti: 

 

  • potvrdu o prebivalištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili važeću osobnu iskaznicu djeteta te preslike osobnih iskaznica oba roditelja;
  • rodni list djeteta (koje se upisuje) ili izvadak iz matice rođenih;
  • potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić (ne stariju od mjesec dana);
  • za djecu s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajuće medicinske i druge nalaze, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka;
  • ispunjen obrazac prijave (koji se može preuzeti u prilogu ove obavijesti, na Internet stranicama Dječjeg vrtića Katarina Frankopan ili u vrtiću prilikom prijave djeteta).

 

Rezultati upisa u program predškole bit će objavljeni 01. veljače 2019. godine na oglasnim pločama svih vrtića Dječjeg vrtića Katarina Frankopan.