Upisi u Dječji vrtić Katarina Frankopan za pedagošku godinu 2014./2015.

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Katarina Frankopan za pedagošku godinu 2014./2015. (koja počinje 01. rujna 2014.) primati će se u krčkom dječjem vrtiću, na adresi Smokvik 7, od 02. do 12. svibnja.

Roditelji otočnih predškolaca nove polaznike svih područnih jedinica te predškolske ustanove moći će ondje prijaviti tijekom radnih dana, u vremenu od 09.00 do 13.00 sati. Za one koji prijavu ne mogu obaviti u naznačenom vremenu osigurani su i poslijepodnevni termini od 15.00 do 19.00 sati, i to 06. i 08. svibnja. Na prijave su pozvani roditelji djece predškolskog uzrasta koja će se upisivati u vrtićke jedinice grada Krka, Omišlja, Njivica, Malinske, Vrha, Baške, Vrbnika i Polja. Prijave se podnose za djecu koja će početkom pedagoške godine imati navršene tri, odnosno jednu godinu života, za jaslice u Krku, Njivicama i Baški. 
Prilikom podnošenja prijave potrebno je priložiti potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta, njegov rodni list ili izvadak iz matice rođenih, odnosno potvrdu s podacima o rođenju djeteta, a za djecu iz obitelji s troje i više djece, i rodne listove ostale malodobne djece. Uz to, valja dostaviti i potvrdu o prebivalištu djeteta (ne stariju od šest mjeseci), preslike osobnih iskaznica oba roditelja, potvrdu o zaposlenju roditelja i elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana) ili obrtnicu. Za djete samohranog roditelja potrebno je dostaviti rodni list roditelja (ne stariji od šest mjeseci), odnosno smrtni list za preminulog roditelja ili potvrdu o nestanku drugog roditelja, odnosno potvrdu Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanja djeteta. Također, prilažu se i sve ostale potvrde kojima se dokazuju činjenice iz prijave.
Rezultati upisa bit će objavljeni 27. svibnja 2014. godine na oglasnim pločama vrtića za koje su podnesene prijave, a Rješenje o rezultatima upisa biti će dostavljeno i na kućne adrese navedene u prijavama.