Arhiva udruga

Udruge u sportu

  Naziv udruge                                            Predsjednik/ca       Kontakt
       
01.

 

Lakmartinska 19
51500 Krk
 
/

 

krk@atletika.tv

 

02.

 

Boćarski klub Brzac
Brzac 50
51511 Malinska
 
Branislav Toljanić

 

branislav.toljanic@gmail.com

 

03. 

 

Boćarski klub Krk
Stjepana Radića 6
51500 Krk
 
Mladen Milohnić

 

serdo.samblic@skole.hr

 

04.

   

Žgaljići 4
51511 Malinska
 
Nikola Radovčić     

 

dturcic@gmail.com

info@bbk-ok.hr
 

05.

 

Senjska 2
51500 Krk
 
Darijo Vasilić

 

jk-plav@ri.t-com.hr

 

06.

 

Judo klub Krk
Otokara Keršovanija 10
51500 Krk
 
Aleksandar Hrast

 

judohrast@gmail.com

 

07.

 

Trg Ružmarina 2
51500 Krk
 
Samuel
Roksanić

 

roksandic.samuel@gmail.com

 

08.

 

Klub podvodnih aktivnosti Bios
Senjska 1/A
51500 Krk
 
/

 

/

 

09.

 

Klub za športski ribolov Sv. Fuska
Centar 4a, Pinezići
51500 Krk
 
Anton Žužić

 

anton.zuzic1@ri.t-com.hr

 

10.

 

Slavka Nikolića 25b
51500 Krk
 
Blaženko Pavičić

 

/

 

11.

 

Malonogometni klub Krk
Josipa Jurja Strossmayera 50
51500 Krk
 
Klaudio Juhas

 

kajokrk@gmail.com

 

12.

 

Slavka Nikolića 25b
51500 Krk
 
Vlado Kirinčić

 

n.k.krk@ri.t-com.hr

 

13.

 

Stolnoteniski klub Malinska
Lina Bolmarčića 22
51511 Malinska

 

Ivica Bogović

 

ivica.bogovic@ri.t-com.hr

 

14.

 

Streljački klub Bodulka
Petra Žgaljića 12
51500 Krk
 
Anton Babić

 

sljuka.babic@gmail.com

 

15.

 

Frankopanska 6
51500 Krk
 
/

 

maura.kal@gmail.com

 

16.

 

Športska ribolovna udruga Poteljan
Brzac 70
51511 Malinska
 
Janko Braut

 

/

 

17.

 

Športsko-ribolovno društvo Čavlena
Poljica 14
51511 Malinska
 
Mate Prendivoj

 

/

 

18.

 

Športsko-ribolovno društvo Lovrata
Šetalište Sv. Bernardina 5
51500 Krk
 
Otelo Stolfa

 

milivoj.juric@ri.t-com.hr

 

19.

 

Murajska 35
51517 Kornić
 
Marinko Žic

 

wakeboardcable@gmail.com

 

Socijalno-humanitarne asocijacije

  Naziv udruge Predsjednik/ca
Ravnatelj/ica
Pročelnik/ca
Kontakt
       
01.

 

Caritas Biskupije Krk
Stjepana Radića 1
51500 Krk
 
Ivan Milovčić

 

caritas-krk@ri.t-com.hr

 

02.

 

Društvo multiple skleroze PGŽ
Kružna 7
51000 Rijeka
 
Vladimir Komparić

 

dms_primorje@sdmsh.org

 

03.

 

Hr. gorska služba spašavanja 
Stanica Rijeka
Franje Matkovića 7a
51000 Rijeka
 
Matko Škalamera

 

gss_rijeka@yahoo.com

 

04.

 

Hr. društvo političkih zatvorenika
Podružnica Rijeka
Kružna 8/I
51000 Rijeka
 
Tadija Zubak

 

slavko.mestrovic@ri.t-com.hr

 

05.

 

Klub liječenih ovisnika Gromača
Dr. Dinka Vitezića 1
51500 Krk
 
Marijan Markić

 

mmarson@net.hr

 

06.

 

Krešimirova 52a
51000 Rijeka
 
Vladimir Mićović

 

ravnatelj@zzjzpgz.hr

 

07.

 

Terapijska zajednica Savez
Svetište Majke Božje Goričke
Batomalj 59
51523 Baška
 
Marinko Barbiš

 

marinko.barbis@ri.t-com.hr

 

08.

 

Darko Fanuko

 

predsjednik@uaba-otoka-
krka.hr

 

09.

 

Udruga civilnih invalida rata PGŽ
Adamićeva 18/I
51000 Rijeka
 
Zdravko Plander

 

/

 

10.

 

Udruga dijaliziranih i
transplantiranih bubrežnih
bolesnika PGŽ
Tome Strižića 3
51000 Rijeka
 
Višnja Žepina

 

udit.pgz@gmail.com

 

11.

 

Udruga hr. invalida Domovinskog
rata otoka Krka
Kvarnerska 15
51500 Krk
 
Davorin Sović

 

/

 

12.

 

Udruga gluhih i nagluhih osoba
PGŽ
Viktora Cara 9
51000 Rijeka
 
Milana 
Rustanbega

 

uginpgz.ri@gmail.com

 

13.

 

Udruga Grad na gori
Batomalj 59
51523 Baška
 
Marinko Barbiš

 

neda.popovic1@gmail.com

 

14.

 

Udruga invalida kvarnerskih otoka
Pod topol 2
51521 Punat
 
Antun Maračić

 

/

 

15.

 

Udruga Obitelj za mlade
Gromačine 39
51512 Njivice
 
Tihomir Dragičević

 

dragicevic@email.t-com.hr

 

16.

 

Udruga osoba s mišićnom
distrofijom PGŽ
Milutina Barača 22b
51000 Rijeka
 
Marissella Bolić

 

uid.pgz@email.t-com.hr

 

17.

 

Udruga slijepih PGŽ
Pavlinski trg 4
51000 Rijeka
 
Dušan Miočić

 

uspgz@inet.hr

 

18.

 

Udruga umirovljenika Grada Krka
Josipa Jurja Strossmayera 24
51500 Krk
 
Josip Cvelić

 

udruga.umirovljenika.grada.
krka@ri.t-com.hr

 

19.

 

Udruga umirovljenika Poljica-
Šotovento
Poljica 15
51511 Malinska
 
Josip Depope

 

/

 

20.

 

Udruga veterana Domovinskog
rata otoka Krka
Trg Bana Josipa Jelačića 2
51500 Krk
 
Zdenko Petrak

 

zdenko.petrak1@ri.t-com.hr

 

21.

 

Udruga za terapijsko jahanje Moj
prijatelj
Stube put Kijca 5
51512 Njivice
 
Iva Dorčić

 

mojprijatelj.njivice@yahoo.com

 

22.

 

Udruga za zaštitu životinja Felix
Cvjetni trg 8
51512 Njivice
 
Anica Spicijarić

 

spicijarica@gmail.com

 

23.

 

Udruga žena operiranih od raka
dojke Nada
Milana Smokvine TVRDOG 5/1
51000 Rijeka
 
Katherine 
Trinajstić

 

klub.nada.rijeka@gmail.com

 

24.

 

Zajednica Talijana Krk
Trg Bana Josipa Jelačića 2
51500 Krk
 
Silvana Pavačić

 

/

 

Udruge u tehničkoj kulturi

  Naziv udruge                                            Predsjednik/ca       Kontakt
       
01.

 

Auto klub Krk
Stjepana Radića 13
51500 Krk
 
Damir Kremenić

 

ak-krk@hak.hr

 

02.

 

Gostinjac 1a
51514 Dobrinj
 
Damir Crnčić

 

damir-crncic@net.hr

 

03.  

 

Slavka Nikolića 36
51500 Krk
 
Marijana KIrasić Nekić

 

fotoklubkrk@gmail.com

 

04. 

 

Klub informatičara OK    
Frankopanska 40
51500 Krk
 
Žarko Žarković

 

boris.bolsec@ri.t-com.hr

 

05.

 

Moto Klub Krk
Stjepana Radića 1
51500 Krk
 
Đani Juranić

 

junacko.mirko@gmail.com

 

06.

 

Cvjetni trg 8
51512 NJivice
 
Dragan Nišler

 

zlatko.pavic@ri.t-com.hr
pdobzova@gmail.com

 

07.

 

Portić 2
51511 Malinska
 
Dean VIgnjević

 

dean_vignjevic@net.hr

 

08.

 

Šahovski klub Krk
Lukobran 5
51500 Krk
 
Vladimir Panić

 

/

 

09.

 

Veslački klub Glagoljaš
Medrmuniće 21a
51513 Omišalj
 
Dean Girotto

 

gdean@vip.hr

 

Udruge u poljoprivredi

  Naziv udruge                                            Predsjednik/ca        Kontakt
       
01.

 

Lovačko društvo Kamenarka
Brajkov 1
51517 Kornić
 
Nikola Braut    

 

/

 

02.

 

Lovačko društvo Šljuke
Vršanska bb
51500 Krk
 
Anton Babić

 

sljuka.babic@gmail.com

 

03.  

 

Trg Sv. Kvirina 1
51500 Krk
 
Predrag Bajčić

 

gmarevic@net.hr

 

04.

 

Udruga ovčara Ponikve
Ivana Mažuranića 19
51500 Krk
 
Zora Kosić

 

/

 

05.

 

Udruga pčelara Kadulja 
Kolušin 54
51521 Punat
 
Nedjeljko
Mrakovčić

 

butigaomeda@gmail.com

 

06.

 

Dobrinjska 21c
51500 Krk
 
Ivica Šamanić     

 

ivica.samanic@alu-krk.com

 

Udruge u kulturi

  Naziv udruge                                            Predsjednik/ca       Kontakt
       
01.

 

Trg Sv. Kvirina 1
51500 Krk
 
Gordana Drpić

 

gordanadrpic@net.hr

 

02.  

 

Folklorno društvo Poljica
Poljica 14
51511 Malinska
 
Mladen Milohnić

 

folklor.poljica@yahoo.com

 

03. 

 

Andrije Štangera 67 
51410 Lovran
 
Olivera Mirković

 

mirkovic.school@gmail.com

 

04.

   

Gradska glazba Krk
Vela placa 1/2
51500 Krk
 
Mladen Trinajstić

 

mladen.trinajstic@novilist.hr

 

05.

 

Gradski pjevački zbor Krk
Trg Sv. Kvirina 1
51500 Krk
 
/

 

/

 

06.

 

Karnevalska udruga Povero Keko
Trg Sv. Kvirina 1
51500 Krk
 
Milica Salopek

 

app.salopek@gmail.com

 

07.

 

Katedra Čakavskog sabora Kornić
Placa 32
51517 Kornić
 
Damir Kremenić

 

hkd.bradica@gmail.com

 

08.

 

Kulturno društvo Kornić
17. travnja 11
51517 Kornić
 
Nenad Polonijo

 

folklor-kornic@net.hr

 

09.

 

Kulturno umjetničko društvo Vrh
Vrh bb
51500 Krk
 
Zdravko Žužić

 

jasna-dukic@net.hr

 

10.

 

Otvoreno kazalište Omišalj
Stran 3 a
51513 Omišalj
 
Bosnimir Ličanin

 

gordanalikota@gmail.com

 

11.

 

Plesna grupa Monfrina
Trg Sv. Kvirina 1
51500 Krk
 
Milica Salopek

 

app.salopek@gmail.com

 

12.

 

Plesna udruga Osjeti ritam
Lokvić 2, Pinezići
51500 Krk
 
Milojka Mršić

 

milojka.mrsic@ri.htnet.hr

 

13.

 

51500 Krk
 
Luka Adžić
Kapitanović

 

ana.vlahinic@yahoo.com

 

14.

 

Udruga Knezovi Krčki Frankopani
Istarski prolaz 11
51500 Krk
 
Petar Kopanica

 

knezovikrcki@gmail.com

 

15.

 

Udruga Zlatni otok pjeva
Dr. Dinka Vitezića 22 
51500 Krk
 
Anton Morić

 

tonci.moric@gmail.com

 

16.

 

Udruženje sopaca otoka Krka
Torkul 3, Pinezići
51500 Krk 
 
Ivan Kosić

 

/