U završnici projekta Lokna otvorena poučna staza Put lokvi

U mjestu Poljica, nedaleko grada Krka, 20. travnja 2016. godine, u formalnoj završnici projekta Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokvi i barjanskih okna - za budućnost, inače poznatog pod akronimom Lokna, svečano je otvorena je poučna staza, nazvana Put lokvi.

Naime, radi se o projektu, ukupno vrijednom 274.870,00 EUR, kojeg su, u sklopu Operativnog programa IPA Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013., zajednički proveli Krajinski park Ljubljansko barje, Geodetski institut Slovenije, Javna ustanova Priroda i Grad Krk, s time da su s naše strane projektne aktivnosti bile vezane upravo za područje grada i otoka Krka, i to sa zadaćom očuvanja krških lokvi putem zajedničkog pristupa njihovu vrednovanju, inventarizaciji, revitalizaciji i promociji.
Okupljanje svih dionika te prekogranične inicijative tako je iskorišteno da se na lokalitetu prethodno revitalizirane lokve Živa otvori šest kilometara dug pješački potez označen poučnim pločama, i to simboličkim presijecanjem vrpce čemu su svoj prilog dali zamjenik župana Primorsko-goranske županije Marko Boras Mandić, krčki gradonačelnik Darijo Vasilić i ravnateljica Javne ustanove Priroda Sonja Šišić.
Ovo je još jedan primjer bogatstva kojim obiluje otok Krk, priznaje Mandić. Iznimno me raduje činjenica što je projektnim partnerima naše, hrvatske, strane pošlo za rukom, u nešto više od godine dana, provesti niz aktivnosti sa zadaćom zaštite lokvi, a koje kao jedan specifičan tip vodenih biotopa, predstavljaju važan segment otočne bioraznolikosti. Osim zaštite prirode, ovim se projektom ujedno uščuvao i dio otočne tradicije, budući da su lokve značile mnogo za povijesni razvoj i kontinuitet življenja na Krku, a njihova ljepota koju danas baštinimo, zaključuje Mandić, zasigurno je nešto što možemo valorizirati i plasirati kao svojevrstan turistički proizvod, obogaćujući pritom paletu ukupne turističke ponude Kvarnerskog otočja.
U sklopu projektnih aktivnosti na području Grada Krka tako je geolocirano više od 60 lokvi, a proveden je i čitav niz opsežnih prirodoslovnih istraživanja njihove flore i faune, da bi naposljetku, uzimajući u obzir i rezultate istražnih radnji vezanih uz barjanska okna na ljubljanskom području, sve to rezultiralo izradom zajedničke metodologije održive zaštite tih dvaju vodenih biotopa. Uz to, postavljen je temelj za podizanje svijesti o njihovoj vrijednosti i važnosti, o čemu ponjabolje svjedoči, kako niz edukativnih radionica i stručnih ekskurzija u kojima su sudjelovali krčki i ljubljanski školarci, tako i izrada brojnih promidžbeno-edukativnog materijala - letaka, izletničkih karata, brošura i stručnih publikacija - ali i interaktivne Internet stranice putem koje će biti omogućen pristup kartografskim prikazima istraženih i valoriziranih vodenih biotopa, a koja bi trebala zaživjeti najkasnije početkom svibnja.